Adreswijziging naar/binnen Middelkerke

Wat

Als je verhuist naar Middelkerke, moet je jouw nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst burgerzaken van de gemeente Middelkerke.

Ook als je binnen Middelkerke verhuist, moet je dit aangeven.

Voorwaarden

Je kan de verhuis pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.

Procedure

Digitaal aanvragen

  • Via het e-loket
  • Meld jouw adreswijziging schriftelijk (per e-mail) aan je nieuwe gemeente

Geen computer bij de hand?

  • Kom langs aan het loket burgerzaken

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij/zij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Controle van domicilie en aanpassing identiteitsdocumenten

Na de aangifte controleert een wijkagent of je werkelijk op het aangegeven adres woont. Na deze controle word je ingeschreven op je nieuwe adres en word je uitgenodigd om het adres op je identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen.

Hiervoor heb je jouw elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

Vanaf het moment dat je identiteitskaart aangepast is, kun je alle andere instanties van je adresverandering op de hoogte brengen.

Inschrijvingsbewijs van voertuigen

De adreswijziging moet niet langer aangebracht worden op het inschrijvingsbewijs van je voertuig(en). Het kentekenbewijs zal enkel nog het adres vermelden dat geldig was op het moment van uitgifte.

Wat meebrengen?

Identiteitskaart

Kostprijs

Gratis