Attest gezinssamenstelling

Wat

Het attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Wie kan het aanvragen

Het attest met betrekking tot jouzelf:

  • jijzelf (enkel voor jouw eigen gezin)
  • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager

Digitaal aanvragen

Je kan het attest van leven aanvragen bij je gemeente:

Geen computer bij de hand?

  • aan het loket van de dienst Burgerzaken

Wat meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt: jouw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • jouw eigen identiteitskaart

Kostprijs

Gratis