Attest van woonst

Wat

Het attest van woonst bevestigt dat je ingeschreven bent op je adres in de gemeente.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer je op het adres woont.

Je kan een attest van woonst ook aanvragen met de historiek van je vorige adressen.

Wie kan het aanvragen

Het attest van woonst dat op jou betrekking heeft, kan door volgende personen aangevraagd worden:

 • jijzelf
 • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager

Digitaal aanvragen

Je kan het attest van woonst aanvragen bij je gemeente:

Geen computer bij de hand?

 • aan het loket van de dienst Burgerzaken

Wat meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt: je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • jouw eigen identiteitskaart

Kostprijs

Gratis