Tijdelijke afwezigheid

Wat

Als je tijdelijk en kortstondig (min. 3 maanden) buiten de gemeente van je hoofdverblijfplaats verblijft, moet je dit melden bij de dienst burgerzaken van je gemeente.

Je hoofdverblijfplaats wordt niet gewijzigd door je tijdelijke afwezigheid. Je blijft ingeschreven in de registers van je gemeente.

Voorwaarden

De mogelijkheden zijn beperkt tot:

 • verblijf in een verpleeginrichting, rusthuis of psychiatrische instelling
 • minder dan 1 jaar afwezig zijn voor:
  • vakantieverblijf
  • reizen in verband met uw gezondheid
  • studie- of zakenreizen
  • beroepsopdrachten in binnen- of buitenland 
  • studenten
  • gedetineerden
  • beroepsmilitairen en burgerpersoneel
  • dienstplichtigen (enkel voor niet-Belgen)
  • personeel van de federale politie en meer dan 1 jaar afwezig
  • Belgische diplomatieke ambtenaren
  • personen waarvan de verdwijning sinds 6 maanden of langer gesignaleerd werd aan de lokale of federale politie

Bijkomend moet je een hoofdverblijfplaats hebben waar je op elk ogenblik naar kunt terugkeren.

Hoe

Je moet je tijdelijke afwezigheid melden bij de dienst burgerzaken.

Een tijdelijke afwezigheid mag niet langer dan 1 jaar duren. Je kan de afwezigheid eenmalig verlengen met 1 jaar. Na die periode kan de gemeente aannemen dat je niet langer tijdelijk afwezig bent, maar daadwerkelijk in een andere Belgische gemeente of in het buitenland verblijft. In dat geval word je afgevoerd uit het bevolkingsregister.

Wanneer je meer dan 6 maanden ononderbroken afwezig bent op je hoofdverblijfplaats zonder melding te maken van je tijdelijke afwezigheid, kan dit aanleiding geven tot een afvoering van ambtswege door het college van burgemeester en schepenen, voor zover je huidige woonplaats niet gekend is.

Regelgeving

Artikel 18 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (en latere wijzigingen).