Wettelijk samenwonen

Wat

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend.

De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Voorwaarden

Je kan wettelijk samenwonen met iemand als je een woning met hem of haar deelt.

Dat geldt niet alleen voor partners in een relatie. Je kan ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer of zus, een ouder of een kind, of met iemand anders waarmee je geen partnerrelatie hebt.

Je kan alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
 • niet gehuwd bent
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders

Procedure

Je legt samen met je partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar je samenwoont.

De verklaring bevat de volgende gegevens:

 1. datum van de verklaring
 2. naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en handtekening van beide partijen
 3. gemeenschappelijke woonplaats
 4. vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen
 5. vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

 • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden aan het loket van de dienst burgerzaken
 • eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring die afgegeven wordt op de dienst burgerzaken van de gemeente (en met tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder om de verklaring aan de andere partner te betekenen)
 • door het huwelijk
 • door het overlijden van een van de partners

Wat meebrengen

de identiteitskaarten van beide samenwonenden

Heb je de Belgische nationaliteit en ben je geboren in België, dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor alle verdere documenten.

Heb je de Belgische nationaliteit niet en/of woon je niet in België, dan moet je zelf volgende documenten meebrengen (maximum 6 maanden oud):

 • een uittreksel of afschrift uit je geboorteakte
 • een attest van ongehuwde staat
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als je gescheiden bent
 • een uittreksel van de overlijdensakte als je weduwe of weduwnaar bent

Regelgeving

Artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke