Wat is Dorp inZicht

Omschrijving

Het gemeentebestuur van Middelkerke wil graag weten wat de inwoners van de hinterlandgemeentes denken over het leven in hun dorp. Sint-Pieters-Kapelle, Slijpe, Schore, Mannekensvere en Leffinge zijn de vier dorpen die elk op hun beurt onder de loep worden genomen. Dit gebeurt in samenwerking met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen.
 
Zijn de inwoners tevreden of moet er toch aan een en ander gesleuteld worden? Willen ze meer betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van het dorp? En willen ze zich misschien ook wel inzetten om daar mee aan te werken? Op deze en andere vragen wordt een passend antwoord gezocht.

Werkwijze

Dorp inZicht zet bewoners van kleine plattelandskernen rond de tafel over het alledaagse leven in het dorp. Niet enkel om er over te praten, maar ook om over te gaan tot concrete actie.
 
Dorp inZicht geeft een groep wakkere burgers alle instrumenten in handen om, met steun vanuit het gemeentebestuur, zelf een bevraging bij dorpsgenoten op te zetten. Door die bevraging krijgen sommige dorpsbewoners ook de smaak te pakken om samen met anderen iets te doen met de resultaten en het samen-leven in het dorp te verbeteren.
 
Dorp inZicht  biedt de projectgroep een set aan van meer dan 300 vragen over verschillende onderwerpen (wonen, werken, verkeer, veiligheid, voorzieningen, leefklimaat,…). Hieruit kunnen vragen worden gekozen die afgestemd zijn op het dagelijkse leven in hun dorp. Deze vragenlijst wordt hierna verdeeld en opgehaald bij alle bewoners vanaf twaalf jaar.
 
De resultaten die voortkomen uit deze bevraging kunnen als stevige basis worden gebruikt om concreet actie te ondernemen rond bepaalde thema's of knelpunten binnen het dorp. Dit kan in samenwerking met het gemeentebestuur.

Waar?

Sint-Pieters-Kapelle, Slijpe, Schore, Mannekensvere en Leffinge.
 
In Sint-Pieters-Kapelle, Slijpe, Schore en Mannekensvere is het onderzoek afgerond en werden de resultaten voorgesteld. Momenteel is in elk dorp een projectgroep aan de slag die werkt rond de actiepunten die uit de bevraging van de bewoners kwamen.
 
In Leffinge werd in het najaar 2011 de vragenlijst rondgedeeld. Momenteel worden de vragenlijsten verwerkt en op vrijdagaovnd 8 juni werden de resultaten aan bewoners en lokaal bestuur voorgesteld. Hierna is de projectgroep aan de slag gegaan.

Contact

 
Contactpersoon: Sonja Vanmaele, participatieambtenaar op  sonja.vanmaele@middelkerke.be  of 0474 88 81 24.
 

Nuttige websites

www.dorpinzicht.be
www.samenlevingsopbouwwvl.be
www.samenlevingsopbouw.be
In samenwerking met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke