Katten

Wie last heeft van zwerfkatten en de populatie niet verder wil laten uitbreiden kan aan de gemeente een kattenvangbak ontlenen. De gevangen zwerfkat breng je zelf naar de veearts die je werd opgegeven door de gemeente. Die zal het dier testen op ziektes en zal over gaan tot euthanasie indien het dier ziek is of tot castratie of sterilisatie indien blijkt dat de zwerfkat gezond is. Behandelde dieren krijgen een knipje in het oor zodat ze herkenbaar zijn en niet nodeloos opnieuw worden gevangen.
Na de behandeling haal je het dier weer op bij de veearts en zet je het weer op dezelfde plaats uit waar je het gevangen hebt. De vangkooi breng je dan terug naar de gemeentelijke werkhuizen. Kort voor de met de gemeente afgesproken vangactie zal de gemeente in de omgeving strooibriefjes in de bussen van de inwoners steken zodat iedereen op de hoogte is van de vangactie in de buurt.
Voor meer info: 059 31 31 31

OPGELET!

Voederen van zwerfkatten is verboden! Velen geven toch deze dieren uit medelijden voedsel, maar normaal gezien vinden deze katten voldoende muizen, konijnen en vogels om te overleven. Het voederen bemoeilijkt ook sterk het vangen van deze dieren.

Artikel 101 van de Algemene Politieverordening:

[Het is verboden op de openbare weg en op openbare plaatsen, zoals strand, duinen, parken en tuinen eender welke materie voor de voeding van zwervende dieren, duiven of zeevogels achter te laten, te deponeren of te werpen, met uitzondering van de voeding voor de vogels bij vriesweer.

De eigenaars, beheerders of huurders van gebouwen moeten de plaatsen waar duiven nesten zouden kunnen bouwen permanent afschermen, alsook vervuilde gebouwen doen schoonmaken en ontsmetten (gew. Gr. 09/06/2005)].

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën