Meeuwen

Meeuwen en hun biotoop

Meeuwen en de zee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij romantische beelden van de kust klinkt bijna automatisch het geluid van de meeuw op de achtergrond. Ze leven langsheen de kusten in Europa, en voederen zich met mossels, zeepokken, vissen en regenwormen.

Meeuwenoverlast, broedende meeuwen op de daken

Hoe voorkomt u overlast?

De laatste jaren bezorgen de meeuwen heel wat overlast gedurende het broedseizoen.

De gemeente heeft dit jaar een vergunning om meeuweneieren te behandelen. Particulieren zijn uiteraard niet bevoegd om dergelijke ingrepen uit te voeren. Neem daarom contact op met de milieudienst om je hierbij te helpen.
Toch kan je heel wat doen ter preventie.

Doordat de meeuw een beschermde vogel is, mag er van mei tot augustus geen acties worden ondernomen om de overlast te beperken.

Daarom vragen wij aan iedereen die ongewenste broedplaatsen wil voorkomen, om vóór en na het broedseizoen de nodige maatregelen te nemen.

  • Laat de nesten wegnemen vóór maart, want een meeuw keert altijd terug naar de vorige broedplaats
  • Hang netten boven uw dak of gebruik linten en nepuilen.
  • Reinig uw dak om te voorkomen dat de meeuwen takjes of bladeren gebruiken als materiaal om een nieuw nest te bouwen

Dit zijn slechts enkele voorstellen om je dak meeuwenvrij te houden.

Meer nuttige tips vindt u op www.meeuwenindestad.be.

Meeuwen voederen

Door de toenemende activiteiten aan de kust in de voorbije eeuwen verdwenen grote delen van hun natuurlijke leefomgeving en komen ze dichter bij de mens te leven. In de stad, op de dijk of op het strand gaan ze dan ook op zoek naar gemakkelijk voedsel! Op zee is er eten genoeg, maar een aangeboden stukje brood of frietjes smaakt al even lekker als een op zee gevangen visje. Om een hapje mee te pikken, durven ze zich al eens vrijpostig gedragen. En net dat gedrag willen we vermijden.

Wie meer wil weten, kan de brochure Meeuwen@Kust onderaan deze pagina downloaden

Meeuwen voederen ? Verboden!

meer info: Coördinatiepunt Duurzaam kustbeheer op 059 34 01 50 of op www.meeuwenindestad.be

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke