Vissen (hengelen)

Zones om te hengelen

Hengelen van op het strand of van op een kunstwerk is verboden in onderstaande zones

Het aanvatten en beëindigen van de activiteiten, voor zover de strandconcessies dit toelaten, zijn enkel mogelijk in de volgende insteekzone:

  • Ten Westen van en in de onmiddellijke nabijheid van de strandhoofden op de Franselaan.
  • vanaf 01/09 t.e.m. 30/06: de zone begrepen tussen de strandhoofden ter hoogte van de Strandlaan
  • vanaf 01/07 t.e.m. 31/08: de zone begrepen tussen de strandhoofden ter hoogte van de oostzijde van voormalig camping Cosmos

Vaartuigen onder zeil of met motor zijn enkel toegelaten in de volgende zones:

  • Zone 1 : Een strook van 100 meter ten oosten van de Louis Logierlaan, meer bepaald [ten westen van het gebouwde strandhoofd, aan de voet van de afrit naar het strand.
  • Zone 2 : Een strook van 100 meter ten oosten van de Oceaanlaan.
  • Zone 3: Een strook van 85 meter ten oosten van de Strandlaan tussen de strandhoofden ter hoogte van de Strandlaan aan de ene kant en het strandhoofd die de westzijde van de surfzone afbakent aan de andere kant.

Vergunning aanvragen

Wie met netten of andere installaties wenst te vissen, dient hiervoor toestemming van de burgemeester te hebben.

Wanneer

Hengelen van op het strand of van op de strandhoofden is verboden van 15 juni tot en met 15 september, telkens van 10 uur tot 19 uur, in de zones die door de gemeente als badzone worden aangeduid. Dit verbod geldt over de volledige lengte van het strand en de zee tussen de strandhoofden van bedoelde zone.

Tijdens de vergunde zeehengelwedstrijden is er een hengelverbod op de strandhoofden in de vergunde zone en op de vlak ernaast gelegen strandhoofden.Tijdens de vergunde zeehengelwedstrijden is het hengelen in de vergunde zone voorbehouden aan de deelnemers van de vergunde hengelwedstrijd.

Naar aanleiding van hengelwedstrijden of andere manifestaties kunnen door de burgemeesterbeperkingen worden opgelegd of afwijkingen worden toegestaan voor zover deze niet in strijd zijn met andere wetgevingen.

Opgelet

De andere strandgebruikers mogen niet gehinderd worden door de activiteit van de hengelaar of diens lijnen of haken.