GAS4: overtreding - verweer

Personalia - GAS 4
Vind je terug bij 'referentie' bovenaan de brief.
Was het met jouw voertuig, maar was jij niet de bestuurder? Dan kan je onderaan de identiteit van de bestuurder meegeven.
indien de GAS-overtreding op de naam van je zaak staat, vul hier het adres van de zaak in.
Verweer
Hier kan je je bijlage(s) toevoegen. Heb je meerdere bijlages, best als zip-bestand toevoegen.
Slechts één bestand.
15 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, txt, rtf, pdf, doc, docx, xlsx, ods, rar, zip.
Aanvraag mondeling hoorzitting


Verweer dient steeds schriftelijk ingediend te worden. Je kan om een mondelinge hoorzitting vragen (wanneer de boete minstens 70 euro bedraagt), al is dat in de praktijk niet gebruikelijk aangezien je steeds bij betekening het volledige dossier toegestuurd krijgt en de sanctionerend ambtenaar een beslissing zal nemen op basis van het door jou ingediende schriftelijk verweer.

Verweer dient steeds schriftelijk ingediend te worden. Je kan om een mondelinge hoorzitting vragen, al is dat in de praktijk niet gebruikelijk aangezien je steeds bij betekening het volledige dossier toegestuurd krijgt.

Gegevens

Jouw voertuig? Maar jij was niet de bestuurder?

Voor inbreuken omtrent stilstaan en parkeren wordt bij afwezigheid van de bestuurder vermoed dat deze is begaan door de houder van de kentekenplaat van het voertuig. De houder van de kentekenplaat kan dit vermoeden weerleggen door met elk middel te bewijzen dat hij niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten. In dat geval is hij ertoe gehouden de identiteit van de onmiskenbare bestuurder kenbaar te maken binnen dertig dagen na de kennisgeving van de overtreding, behalve wanneer hij diefstal, fraude of overmacht kan bewijzen.
In dit geval dien je:

  • de identiteit mee te delen van de bestuurder op het ogenblik van de inbreuk
  • verklaring + kopie van de eid-kaart van de bestuurder toe te voegen aan het verweer

Identiteit bestuurder

Slechts één bestand.
16 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, pdf, ods.
Slechts één bestand.
16 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, txt, pdf, doc, docx, odt, ods, rar, zip.