GAS5: boete voor beperkte snelheidsovertreding

Verweer tegen een GAS5-boete?

Vul het verweerformulier GAS 5 in

Situering

Het gemeentebestuur van Middelkerke maakt gebruik van de mogelijkheid om in zijn reglementen of verordeningen administratieve geldboetes te bepalen voor beperkte snelheidsovertredingen. Dit betekent dat deze snelheidsovertredingen gedepenaliseerd worden en dat het openbaar ministerie niet meer bevoegd is om deze snelheidsovertredingen strafrechtelijk af te handelen.

In Middelkerke is dit van toepassing vanaf 15/11/2022

Het verzekeren van een duurzame en veilige verkeersmobiliteit, met daarin bijzondere aandacht voor de bescherming van de kwetsbare weggebruikers, vormt een beleidsprioriteit voor de gemeente. Het optimaal gebruik maken van de mogelijkheid om bepaalde snelheidsovertredingen op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km per uur te sanctioneren met gemeentelijke administratieve geldboetes, laat het bestuur toe om het handhavingsluik van deze overtredingen in eigen handen en beheer te nemen. Handhaving is bovendien ook één van de belangrijke factoren om te werken aan de noodzakelijke gedragsverandering van elke weggebruiker.

GAS-5 biedt bijgevolg de mogelijkheid om extra in te zetten op een allesomvattend verkeersveiligheidsbeleid. De nieuwe (boete)inkomsten zullen op hun beurt rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot nieuwe structurele investeringen in mobiliteits-, veiligheids- of algemeen beleid

Welke snelheidsovertredingen kunnen met een GAS-boete gesanctioneerd worden?

Enkel snelheidsovertredingen die aan de volgende 5 voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor een GAS-boete:

 • De snelheidsovertreding is begaan op een plaats waar een snelheidsbeperking van 30km/u of 50km/u van toepassing is.
 • De toegelaten snelheid mag maximaal met 20 km/u overschreden zijn (na correctie met de tolerantiemarge van 6 km/u).
 • De overtreding werd vastgesteld met een automatisch werkend toestel (bemand, onbemand, mobiel of vast) dat volledig gefinancierd is door het lokale bestuur.
 • De overtreding werd begaan door een meerderjarige natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
 • De snelheidsovertreding mag niet gepaard gaan met een andere overtreding (zoals door het rood rijden of rijden zonder rijbewijs).

Als niet aan al deze voorwaarden voldaan is, wordt de snelheidsovertreding niet met een GAS-boete, maar met een strafrechtelijke boete gesanctioneerd.

Wie kan een GAS5-boete krijgen?

 • Iedereen ouder dan 18 jaar;
 • Rechtspersonen.

Bedrag van de boete?

Het bedrag van de boete is afhankelijk van de snelheid én de plaats van de overtreding. (Er wordt rekening gehouden met de gecorrigeerde snelheid. De gemeten en de gecorrigeerde snelheid staan vermeld op het proces verbaal.)

Het bedrag is wettelijk vastgelegd en hier kan niet van afgeweken worden. De sanctionerend ambtenaar kan dus geen verzachtende omstandigheden in rekening nemen.

In de onderstaande tabellen staan de boetebedragen opgesomd.

Binnen de bebouwde kom, zone 30 of een schoolomgeving

BedragMax. 30 km/uurMax. 30 km/uurMax. 50 km/uurMax. 50 km/uur
 Gemeten snelheidGecorrigeerde snelheidGemeten snelheidGecorrigeerde snelheid
€ 5337-4631-4057-6651-60
€ 6447416761
€ 7548426862
€ 8649436963
€ 9750447064
€ 10851457165
€ 11952467266
€ 13053477367
€ 14154487468
€ 15255497569
€ 16356507670
     

Andere wegen (bv. buiten de bebouwde kom)

BedragMax. 30 km/uurMax. 30 km/uurMax. 50 km/uurMax. 50 km/uur
 Gemeten snelheidGecorrigeerde snelheidGemeten snelheidGecorrigeerde snelheid
€ 5337 - 4631 - 4057 - 6651 - 60
€ 5947416761
€ 6548426862
€ 7149436963
€ 7750447064
€ 8351457165
€ 8952467266
€ 9553477367
€ 10154487468
€ 10755497569
€ 11356507670
     

Procedure?

 • De politie stelt de snelheidsovertredingen vast en kan hierbij gebruik maken van een vaste, mobiele, bemande of onbemande camera. Ze bezorgen het proces-verbaal binnen 14 dagen aan de sanctionerend ambtenaar van het gemeentebestuur van Middelkerke.
 • De overtreder ontvangt van de sanctionerend ambtenaar een brief met het bedrag van de boete en een kopie van het proces-verbaal.
 • Ofwel wordt de boete betaald binnen 30 dagen, dan is de procedure ten einde.
 • Ofwel wordt er een schriftelijk verweer ingediend binnen 30 dagen.
 • Ofwel wordt er geen verweer ingediend en wordt er ook niet tijdig betaald. In dat geval wordt er een betalingsherinnering verstuurd per post.
 • De sanctionerend ambtenaar beslist binnen 30 dagen of het verweer al dan niet gegrond is.
 • Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar met betrekking tot het verweer is binnen de maand hoger beroep mogelijk bij de politierechtbank.

Verweer?

Als je niet akkoord gaat met de GAS-boete of als je niet de bestuurder was, dan heb je de mogelijkheid om een schriftelijk verweer in te dienen binnen de 30 dagen nadat je de GAS-boete hebt ontvangen.

Dit kan via
-    gewone brief (gas-secretariaat, Spermaliestraat 1 te 8430 Middelkerke)
-    mail naar gas@middelkerke.be
-    of -bij voorkeur- via het Verweerformulier GAS 5 .

De sanctionerend ambtenaar beslist binnen 30 dagen of het verweer al dan niet gegrond is.

Als hij oordeelt dat het verweer ongegrond is, dan krijg je een herinnering opgestuurd van de boete. Hierna heb je opnieuw 30 dagen tijd om de boete te betalen, tenzij je beroep aantekent tegen deze beslissing bij de politierechtbank.

Als hij oordeelt dat het verweer gegrond is, dan wordt er geen boete opgelegd en wordt het dossier afgesloten.

Hou bij het eventueel indienen van verweer rekening met het volgende:

 • Het bedrag is wettelijk vastgelegd en hier kan niet van afgeweken worden.
 • De sanctionerend ambtenaar kan geen verzachtende omstandigheden in rekening nemen.
 • Er is geen mondeling verweer mogelijk.

Foto van overtreding?

Een foto van de overtreding kan je bekijken bij de lokale politie. Je maakt daarvoor een afspraak per mail via pz.middelkerke.verkeer@police.belgium.eu.

(Let wel: het gebruik maken van dit inzagerecht is geen verweer. De termijn om eventueel verweer in te dienen wordt niet geschorst door het uitoefenen van het inzagerecht.)

Bijlagen

Politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen.

Verweerformulier GAS 5

 • Gebruik dit webformulier om binnen de 30 dagen na ontvangst van de GAS-boete een schriftelijk verweer in te dienen. Een mondeling verweer is niet mogelijk.

Formulier andere bestuurder

 • Gebruik dit webformulier om de werkelijke bestuurder van het voertuig door te geven op het moment van de overtreding (bv. in geval de GAS-boete aan een rechtspersoon werd gericht of indien iemand anders dan de titularis met het voertuig reed)

(Info over de andere gas-sancties.)