Dikkedarmkanker

Wat?

Dikkedarmkanker is een groot probleem. Jaarlijks krijgen ongeveer 5000 Vlamingen te horen dat ze dikkedarmkanker hebben, ongeveer 1750 mensen sterven aan. Om dit sterftecijfer terug te dringen, startte de Vlaamse Overheid in 2013 met een bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. Dit zou tot 400 sterfgevallen per jaar kunnen voorkomen.

In Middelkerke neemt momenteel 45,8% van de doelgroep deel aan dit bevolkingsonderzoek. Een goed begin, maar er is toch nog wat werk aan de winkel.

Actie

Om nog meer mensen te informeren over dikkedarmkanker en de vroegtijdige opsporing ervan, neemt onze gemeente deel aan een ‘challenge’ waarbij we het opnemen tegen een andere gemeente uit de regio Brugge-Oostende. Na de infoavond in Centrum de Branding werd duidelijk dat we het tegen Ichtegem opnemen met een lintjes challenge. Het was de bedoeling om meer lintjes in te zamelen dan Ichtegem en zo dikkedarmkanker en het bevolkingsonderzoek meer bekend maken.

Middelkerke zamelde 3229 lintjes is. Bedankt aan iedereen die meegeholpen heeft. Dit was minder dan Ichtegem. Proficiat Ichtegem!

Meer info

In het kader van het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker ontvangen alle mannen en vrouwen uit de doelgroep 56 – 74 jaar om de twee jaar een uitnodiging met een stoelgangstest in de bus.
Alle info over de bevolkingsonderzoeken: www.bevolkingsonderzoek.be