7 tips om je camionette op de werf te beveiligen

Met de preventiecampagne "Maak van je camionette geen etalage" maken de provincie West-Vlaanderen, UNIZO en Bouwunie zelfstandige aannemers bewust  van enkele eenvoudige maatregelen om zich te beschermen tegen diefstal en inbraak.

Inbraak- en diefstalpreventie werpt duidelijk zijn vruchten af, zo getuigt ook de algemene dalende trend in de criminaliteitscijfers voor de provincie West-Vlaanderen.  Continue inspanningen blijven echter noodzakelijk, want veel eenvoudige preventieve maatregelen zijn vaak te weinig gekend.
Preventieve aandacht dient ook uit te gaan naar specifieke doelgroepen. Zo zijn zelfstandige aannemers en hun camionettes, machines en materiaal vaak een gegeerd doelwit van potentiële dieven.

7 tips om inbrekers uit je camionette te weren

1. Parkeer je bestelwagen thuis liefst in de garage of op een andere veilige plaats.

2. Op de oprit? Plaats je laaddeuren zo dicht mogelijk tegen de garagepoort

3. Sluit je camionette altijd zorgvuldig af, zowel thuis als op de werf

4. Op de werf parkeer je best met de laaddeuren in de richting van de werf

5. Laat je laaddeuren nooit openstaan

6. Laat geen dure werktuigen zichtbaar in de camionette liggen

7. Laat de sleutels nooit onbeheerd achter