Gemeenschapswachten

Omschrijving

De vroegere veiligheidsbeambten en stadswachten vallen sinds de wet van 15 mei 2007 onder de overkoepelende noemer 'gemeenschapswachten'.

Werkwijze

De taken van de gemeenschapswachten zijn:

  • de burgers informeren en sensibiliseren over veiligheid en  criminaliteitspreventie (inbraak, gauwdiefstal,...);
  • de bevoegde diensten informeren en problemen inzake veiligheid, milieu en openbaar domein signaleren (overlast, sluikstort, zwerfvuil, vandalisme);
  • toezicht uitoefenen om de veiligheid bij evenementen te verzekeren.

Wetgeving

W 15 05 2007, B.S. 29 06 2007
Bevoegde overheid: FOD Binnenlandse Zaken