Wat houdt ontwikkelingssamenwerking in?

Middelkerke wil een gemeente zijn die via diverse beleidsdomeinen en lokale spelers ruimschoots aandacht schenkt aan de Noord-Zuid-problematiek en wat dat betreft een actie en zichtbaar beleid voert.

De gemeente streeft hierbij naar een breed draagvlak en zal continu werken aan het bereiken van nieuw doelgroepen en meer mensen die zich inzetten voor Noord-Zuid en het maken van duurzame keuzes.

Bovendien wil de gemeente de burger inspraak geven in het Noord-Zuid-beleid.

De gemeente wil een bijdrage leveren aan het behalen van de millenniumdoelstellingen en het terugdringen van de structurele armoede en blijft in de toekomst acties opzetten om de bevolking verder te sensibiliseren rond deze mondiale thema's.

Middelkerke wil in de toekomt verder werk blijven maken van zijn titel als FairTradeGemeente. Daartoe kiest ze als gemeente bewust voor duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bovendien wordt de bevolking via diverse acties bewust gemaakt rond en ook gestimuleerd om zelf te kiezen voor Fair Trade.

De gemeente wil in de toekomst de Middelkerkse vierde pijlerinitiatieven (Noord Zuid verenigingen) blijven erkennen en ondersteunen.

Middelkerke voorziet voor dit alles jaarlijks de nodige financiële middelen op zijn begroting, want elke inwoner van Middelkerke moet op middellange termijn weten dat het bestuur en heel wat mede-inwoners van zijn gemeente de ontwikkelingslanden een warm hart toedragen. 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke