Toegankelijke eet- en drinkgelegenheden

Inter onderzocht de toegankelijkheid van eet- en drinkgelegenheden langs de Zeedijk in alle badsteden. Deze ‘beter toegankelijke’ zaken hebben geen of maar 1 trede, een toegangsdeur breder dan 77 cm en een aangepast toilet.

In deze restaurants of cafés werd alles opgemeten, zoals de inkomdeur, de ruimte onder en rond de tafels, de route naar het toilet en de toiletruimte zelf. De resultaten voor Middelkerke zijn te vinden in deze brochure.