Budgetbegeleiding, budgetbeheer en collectieve schuldbemiddeling

De sociale dienst kan je helpen bij het beheer van je inkomen en aflossen van schulden.

Budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij je advies en steun kan krijgen en waarbij je zelf je budget beheert. Als u schulden heeft, kan u ook hiervoor juridisch advies krijgen.

Budgetbeheer

Als je moeilijkheden hebt met het beheren van je budget kan je een beroep doen op budgetbeheer. Er wordt een budgetbeheerrekening geopend op je naam. Alle inkomsten worden op deze rekening gestort. De maatschappelijk werker verricht in samenspraak met jou de betalingen. Je ontvangt een overeengekomen bedrag aan leefgeld voor je dagelijkse uitgaven. Er wordt onderhandeld met eventuele schuldeisers om tot een afbetalingsplan te komen en er wordt getracht om een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven.

Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling is een vorm van hulpverlening waarbij een hulpverlener je kan helpen bij de afbouw van uw schulden.

Concreet gebeurt dit door een afbetaalplan af te spreken met de schuldeiser(s) en/of door de schuld(en) te betwisten. Dit kan samengaan met budgetbegeleiding of budgetbeheer.