Equivalent leefloon

Het equivalent leefloon is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden.

Voorwaarden

Om recht te hebben op een equivalent leefloon moet je

 • Een werkelijke verblijfplaats in België hebben en beschikken over een verblijfsvergunning
 • Zich in een noodtoestand bevinden. Dit wil zeggen dat je niet in staat bent om onderdak te vinden, om je te voeden, om je te kleden, om je te wassen of om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg.
 • Meerderjarig zijn of gelijkgesteld (=minderjarig en zwanger)
 • Ingeschreven zijn in vreemdelingen- of wachtregister
 • Werkbereid zijn
 • Alle rechten op andere sociale uitkeringen uitgeput hebben.

Aanvragen

Je vraagt het equivalent leefloon aan in de sociale dienst.

Wat meebrengen? 

 • Identiteitsdocument - Statuut
 • Bewijzen van je bestaansmiddelen nl. bewijzen van actuele inkomsten van alle gezinsleden en een overzicht van je spaargelden/ eigendommen

 • Huurovereenkomst

Bedrag 

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van je familiale toestand. Er bestaan drie categorieën:

 • Samenwonende
 • Alleenstaande
 • Personen met gezinslast

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke