Leefloon

Wat

Je hebt recht op een leefloon als je inkomen onvoldoende is en als je niet in staat bent die toestand te veranderen. Als je inkomen lager is dan het leefloon, kan je vragen om het verschil bij te passen zodat je inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Voorwaarden

Om recht te hebben op het leefloon moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Werkelijke verblijfplaats is in België;
 • Belgische nationaliteit; Unieburger of lid zijn van zijn familie die hem begeleidt of zich bij hem voegt, die geniet van een verblijfsrecht van meer dan 3m; vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister; staatsloze of erkend vluchteling/ subsidiair beschermde
 • Je bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of je bent door huwelijk meerderjarig verklaard, je hebt kind(eren) ten laste of je bent zwanger;
 • Je beschikt over onvoldoende inkomsten, je kan er geen aanspraak op maken en je bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen;
 • Je bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid,
 • Je hebt eerst je rechten op andere mogelijke sociale uitkeringen laten gelden

Voorbeelden: recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage,...

Aanvragen

Je vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst van het Welzijnshuis. Hiervoor moet je alle nodige informatie geven: identiteit, het bedrag van je inkomsten en van die van de mensen waarmee je samenwoont, samenstelling van het gezin, bezittingen,...

Na sociaal onderzoek krijg je het leefloon al dan niet toegekend.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Bewijzen van je bestaansmiddelen nl. bewijzen van actuele inkomsten van alle gezinsleden en een overzicht van je spaargelden/ eigendommen
 • Huurovereenkomst

Bedrag 

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van je familiale toestand. Er bestaan drie categorieën:

 • Samenwonende
 • Alleenstaande
 • Personen met gezinslast

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke