KARWEIDIENST

WAT 

Om de kwaliteit van je leefomgeving te verbeteren en zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, kunnen diverse karweien in en rond de woning uitgevoerd worden door onze karweidienst.

Welke klusjes voeren we uit?
 • kleine buitenschilderwerken (inkomdeur, raam, hok, hek,...);
 • behang- en schilderwerken;
 • kleine herstellingen aan deuren, ramen en muren;
 • herstellen en ontstoppen van sanitair ( lekkende kraan, wc);
 • kleine herstellingen aan elektriciteit ( vervangen lampen, schakelaars, stopcontacten,...) , nooit volledig nieuwe elektriciteit leggen. De karweidienst kan niet instaan voor het herstellen van elektrische toestellen;
 • beperkt jaarlijks ( éénmalig) tuinonderhoud ( scheren haag);
 • sneeuw ruimen.

WIE 

 • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Middelkerke en er ook effectief te verblijven;
 • minstens 60 jaar oud zijn. Er kan afgeweken worden van de leeftijdsgrens indien de aanvrager wordt geconfronteerd met een zorgvraag, bijzondere sociale omstandigheden of medische redenen. Dit wordt gestaafd met een medisch attest of een attest van de maatschappelijk werker van het OCMW Middelkerke;
 • alleenstaanden/samenwonenden met een jaarlijks inkomen hoger dan het bedrag van de verhoogde tegemoetkoming vermenigvuldigd met 1,20 kunnen geen gebruik maken van de karweidienst. Hiervoor wordt het meest recente aanslagbiljet en bewijs van huidige inkomsten ( voorafgaande maand) gecontroleerd;
 • de werkzaamheden zijn beperkt (3 dagen max voor 2 mankrachten).

WAAR 

U kunt een afspraak maken om langs te komen in het infopunt Welzijn op 059 31 92 10 of infopuntwelzijn@middelkerke.be

U kunt het intakeformulier en reglement hieronder terugvinden:

AANVRAAGFORMULIER
REGLEMENT

TARIEVEN 

standaardtarief: € 15 per uur per personeelslid. (Ieder begonnen uur wordt volledig aangerekend.)

sociaal tarief: € 6 per uur per personeelslid. (Ieder begonnen uur wordt volledig aangerekend.)  Om hiervan gebruik te maken dient de aanvrager zich te bevinden in een financiële noodsituatie. Dit wordt gestaafd door een attest van de maatschappelijk werker van het OCMW Middelkerke. Het sociaal tarief wordt toegestaan door de algemeen directeur of zijn gemachtigde. Meer info bij het infopunt Welzijn.

Wat breng je mee?
 • identiteitskaart
 • bewijs van inkomen ( voorgaande maand) + meest recent aanslagbiljet
 • minstens 60 jaar zijn of jonger mits het voorleggen van de nodige attesten 

FOLDER

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke