Karweidienst

Omschrijving

De karweidienst heeft tot doel om de kwaliteit van de leefomgeving van de aanvrager te verbeteren door diverse karweien in en rond de woning uit te voeren en om personen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen.

De karweidienst voert taken uit die:

 • geen of weinig bijzondere vakkennis vereisen;
 • geen gespecialiseerd gereedschap vergen;
 • geen abnormaal veiligheidsrisico inhouden;
 • noodzakelijk zijn om de kwaliteit van de leefomgeving van de aanvrager op een aanvaardbaar peil te brengen of te houden.

De karweidienst kan ingeschakeld worden voor:

 • kleine buitenschilderwerken (inkomdeur, raam, hok, hek,...);
 • behang- en schilderwerken;
 • kleine herstellingen aan deuren, ramen en muren;
 • herstellen en ontstoppen van sanitair ( lekkende kraan, wc);
 • kleine herstellingen aan elektriciteit ( vervangen lampen, schakelaars, stopcontacten,...) , nooit volledig nieuwe elektriciteit leggen. De karweidienst kan niet instaan voor het herstellen van elektrische toestellen;
 • beperkt jaarlijks ( éénmalig) tuinonderhoud ( scheren haag);
 • sneeuw ruimen.

Voorwaarden

 • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Middelkerke en er ook effectief te verblijven;
 • minstens 60 jaar oud zijn. Er kan afgeweken worden van de leeftijdsgrens indien de aanvrager wordt geconfronteerd met een zorgvraag, bijzondere sociale omstandigheden of medische redenen. Dit wordt gestaafd met een medisch attest of een attest van de maatschappelijk werker van het OCMW Middelkerke;
 • alleenstaanden/samenwonenden met een jaarlijks inkomen hoger dan het bedrag van de verhoogde tegemoetkoming vermenigvuldigd met 1,20 kunnen geen gebruik maken van de karweidienst. Hiervoor wordt het meest recente aanslagbiljet en bewijs van huidige inkomsten ( voorafgaande maand) gecontroleerd;
 • de werkzaamheden zijn beperkt (3 dagen max voor 2 mankrachten).

Aanvragen

Waar?

Welzijnshuis - éénloket

Hoe?

Je kan langskomen maandag, dinsdag en donderdag tussen 9u en 11u30 of telefonisch een afspraak maken.

Bedrag?

standaardtarief: € 15 per uur per personeelslid. (Ieder begonnen uur wordt volledig aangerekend.)

sociaal tarief: € 6 per uur per personeelslid. (Ieder begonnen uur wordt volledig aangerekend.)  Om hiervan gebruik te maken dient de aanvrager zich te bevinden in een financiële noodsituatie. Dit wordt gestaafd door een attest van de maatschappelijk werker van het OCMW Middelkerke. Het sociaal tarief wordt toegestaan door de algemeen directeur of zijn gemachtigde.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart
 • bewijs van inkomen ( voorgaande maand) + meest recent aanslagbiljet
 • eventueel bewijs van medische of bijzondere sociale omstandigheden

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke