Mantelzorg (premie)

Mantelzorg ( premie)

Omschrijving

Je krijgt een premie indien je hulp biedt aan een zorgbehoevende (meerderjarige/minderjarige) inwoner van de gemeente Middelkerke.

Voorwaarden

De mantelzorger is wonende in Middelkerke en voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente en verblijft er effectief. Uitzondering is mogelijk indien de mantelzorger in een buurgemeente woont en zorg draagt voor een inwoner van Middelkerke.
 • Biedt regelmatig niet-beroepsmatige zorg aan een zorgbehoevende op basis van een uitgewerkt zorgplan

De zorgbehoevende woont in Middelkerke en voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Is ingeschreven in het bevolkings of vreemdelingenregister van de gemeente en verblijft er effectief.
 • De zorgbehoevendheid moet worden vastgesteld:
 • Voor een meerderjarige: attest FOD sociale zekerheid met minstens 12 punten.
 • Voor een minderjarige: recht op verhoogde kinderbijslag of een erkenning als persoon met een handicap van minstens 66% indien het kind voltijds thuis woont.
 • Persoon moet in aanmerking komen voor verhoogde tegemoetkoming
 • Zorgbehoevenden die recht hebben op de zorgverzekering kunnen niet genieten van een mantelzorgpremie.

Aanvragen

Waar?

Welzijnshuis Middelkerke - Dienst éénloket. Telefonisch een afspraak te maken.

Hoe?

De mantelzorger of zorgbehoevende komt naar het Welzijnshuis en bespreekt zijn/haar aanvraag. Er wordt een aanvraagdossier opgemaakt.

Mantelzorger en zorgbehoevende (of zijn gevolmachtigde) dienen de aanvraag te ondertekenen.

Bedrag?

De premie wordt 3 maandelijks uitbetaald aan de mantelzorger nl. de persoon die voor de zorgbehoevende zorgt.

 • 50 euro per maand voor de verzorging van één zorgbehoevende persoon
 • 125 euro per jaar voor kinderen die gedurende een gans jaar of een gedeelte ervan in een instelling of internaat verblijven. De kinderen dienen minimum 104 dagen per jaar thuis tee verblijven

In een feitelijke gezinssituatie kan er slechts 1 mantelzorgpremie worden toegekend.

Meebrengen

 • identiteitskaart, Attest FOD Sociale zekerheid, attest erkenning 66% handicap of bewijsstuk dat voor dit kind bijkomende kinderbijslag wordt uitbetaald en rekeningnummer.

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke