Assistentiewoningen

Het Welzijnshuis beschikt over 48 assistentiewoningen (residentie De Stille Meers) waarvan 10 woningen voor personen met een laag inkomen en die resulteren onder het Sociaal Huurbesluit.

Met dit project biedt het Welzijnshuis de kans aan senioren om enerzijds langer zelfstandig te wonen en anderzijds om meer beschermd te wonen en om zonodig gebruik te maken van de uitgebreide dienstverlening. De residentie bestaat uit 6 wooneenheden van elk 8 woningen.

In de nabijheid bevindt zich het lokaal dienstencentrum met restaurant en cafetaria.

Werkwijze

Assistentiewoningen

Toelatingsvoorwaarden

 • 65 jaar zijn (voor koppels: beide personen)
 • Zelfredzaam zijn om zelfstandig te kunnen wonen
 • De laatste 6 jaar uitsluitend gedomicilieerd zijn en verbleven hebben, in Middelkerke

Inschrijven

Inschrijven voor een assistentiewoning kan bij de woonassistent, iedere maandag- en vrijdagvoormiddag telkens van 9u-11u30.

Contact met de woonassistent van De Stille Meers kan via assistentiewoningen@middelkerke.be of 059/31 92 10

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart

Woningen in kader van het sociaal huurbesluit

Toelatingsvoorwaarden

 • Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het nieuw sociaal huurbesluit m.b.t. inkomen en eigendommen
 • Zelfredzaam zijn

Inschrijven voor een sociale woning van het Welzijnshuis kan bij de dienst huisvesting, iedere maandag-, woensdag- en donderdagvoormiddag van 09u - 11u30. Contact met de dienst Huisvesting van het Welzijnshuis kan via socialehuisvesting@middelkerke.be of 059 31 92 10.

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart

 • Attest gezinssamenstelling (te bekomen bij de dienst bevolking)

 • Documenten in verband met taalbereidheid en inburgeringsbereidheid

 • Inkomensbewijs van drie jaar geleden (fiscale aangifte) enerzijds en inkomensfiches laatste 6 maanden anderzijds

 • Andere attesten die van toepassing kunnen zijn:

 1. Attest van invaliditeit, erkend door de Federale Overheidsdienst van Volksgezondheid.
 2. Attest van onbewoonbaarverklaring indien die recht geeft op voorrang (vermeld op attest) of bewijs van onteigeningsbesluit dat van toepassing is op jouw woning;
 3. Attest van bezoekrecht;
 4. Procedure kwaliteitsbewaking;

Prijs

De dagprijs bedraagt 13,54€ voor de assistentiewoningen. Voor de 10 woningen die resulteren onder het Sociaal Huurbesluit wordt deze berekend volgens het inkomen.

Inbegrepen in de prijs
 • Woonvergoeding
 • Noodoproep systeem  ( crisiszorg)
 • Overbruggingszorg
 • Onderhoud en energie van gemeenschappelijke ruimtes
 • Onderhoud van de tuinen
 • Gebruik van de fietsenstalling en parking
 • Kleine herstellingen aan de woning
 • Administratieve en sociale dienstverlening
 • Woonassistentie
 • Brandverzekering voor het gebouw, aansprakelijkheid van eigenaar en huurder

Accomodatie woningen

 •  Iedere woning bestaat uit een inkomhall, living, volledig ingerichte keuken met berging, volledig ingerichte badkamer, 1 slaapkamer en terras + tuinhuisje aan de living.
 • In elke woning is een individueel noodoproepsysteem dat rechtstreeks in verbinding staat met de zorgcentrale 7d/7d en 24u/24u.
 • De bewoner dient zelf in te staan voor het meubilair, de gordijnen en het behangen en schilderen van muren.Volgende gemeenschappelijke ruimten zijn voorzien en kunnen door iedere bewoner gebruikt worden: het restaurant, de cafetaria en zithoek, het wassalon, de fietsenstalling, de parking, de tuin en het bewonerslokaal.

Beschikbare diensten

 • Dag en nacht is er een verpleegkundige bereikbaar via het noodoproepsysteem en overbruggingszorg.
 • Mogelijkheid om tegen betaling een warme maaltijd te verkrijgen in het restaurant of aan huis.
 • Bemiddeling met de verschillende thuiszorgdiensten; diensten gezinszorg, poetsdienst, thuisverpleging, karweidienst.
 • Het binnen bereik brengen van andere dienstverleningen: kapper, winkels,…
 • Mogelijkheid tot deelname aan animatie activiteiten.
 • Advies en hulp bij het vervullen van administratieve formaliteiten, woonassistentie.
 • Sociale dienstverlening via de maatschappelijk werker.
 • Advies bij het aanpassen van de woning om de zelfstandigheid te behouden.
 • Mogelijkheid tot gebruik (te maken) van het wassalon, de fietsenstalling, de parking en het bewonerslokaal.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke