rampenschade

Wanneer

Wanneer in de gemeente, door overmacht zoals onweer, hagel, overstroming of andere weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter zoals droogte, overvloedige regenval of andere verschijnselen, aan land- en tuinbouwteelten, in open lucht of onder glas, schade wordt aangericht die de bedrijfsinkomsten van de landbouwers en/of tuinders in aanzienlijke mate kan verminderen, wordt contact gelegd met de burgemeester die de schattingscommissie bijeen brengt.

Hoe

Dienst lokale economie schriftelijk verwittigen dat u schade hebt door uitzonderlijke weersomstandigheden.

De gemeente brengt de schattingscommissie bijeen om de schade ter plaatse vast te stellen.

Uitzonderingen

Voortaan worden bepaalde natuurrampen vergoed binnen het kader van de brandverzekering. 
Brand-eenvoudig risico dekt sinds maart 2007 volgende natuurrampen:

  • overstromingen
  • overlopen
  • opstuwen van openbare riolen
  • aardbevingen
  • aardverschuivingen of grondverzakkingen te wijten aan een natuurlijk fenomeen.

Het rampenfonds komt enkel nog tussen wanneer de getroffen goederen niet verzekerd zijn vanwege de financiële toestand van het slachtoffer (personen die recht hebben op een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulpverlening), de goederen in principe van een verzekeringsdekking uitgesloten zijn ( de niet binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten, de bosaanplantingen), de goederen geen eenvoudige risico's zijn (onder andere goederen die een bepaald verzekerd bedrag overstijgen), en wanneer het gaat om openbare domeingoederen.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke