Vrijstelling sociale bijdragen (fruit en vlees)

De varkenshouderij is een sector die reeds lange tijd erkend is als sector in crisis. Recent is nu ook de vleesveesector en het hardfruit erkend als sector in crisis.

Door de erkenning als ‘sector in crisis’ komen de betrokken bedrijven in aanmerking voor de vrijstelling van de betaling van de sociale bijdragen als zelfstandige voor vier of vijf kwartalen. Bekijk met je boekhouder of jij hiervoor in aanmerking komt of vraag raad aan de adviseurs van vzw Boeren  op een Kruispunt.

Indien je beslist om sociale bijdragen in de toekomst niet meer te betalen, verwittig dan je sociaal verzekeringsfonds per mail of telefonisch. Deze verwittiging is belangrijk om zo onnodige inningsprocedures te vermijden.  Het sociaal verzekeringsfonds zal blijven afrekeningen sturen, maar deze kan je dan even opzij leggen. Nadat je de laatste afrekening hebt ontvangen waarvoor je een vrijstelling wenst, doe je de aanvraag.

Via dit formulier kan je deze vrijstelling aanvragen.  

Voorbeeld: Als je vrijstelling wenst voor de 4 kwartalen van 2019, doe je geen enkele betaling en wacht je tot je de afrekening van het 4de kwartaal ontvangen hebt. Daarna vraag je de vrijstelling aan voor alle onbetaalde afrekeningen van 2019. Je sociaal verzekeringsfonds zal alle ontvangen afrekeningen annuleren.

De periode waarin je geen sociale bijdragen betaalt, komen ook niet in aanmerking voor pensioenopbouw. Binnen de termijn van vijf jaar kan je de vrijgestelde bedragen nog betalen, om dit recht te zetten. Rechten in de ziekteverzekering blijven wel behouden.

Hulp nodig bij het invullen?

Contacteer je boekhouder of één van de adviseurs van vzw Boeren op een Kruispunt.
Ze helpen je concreet, zonder beschuldiging.

Doen!

We weten dat de sociale bijdragen op de hoop onbetaalde facturen niet zo groot zijn, maar het geeft wel ademruimte om met andere schuldeisers een afbetalingsplan te maken. Maak een overzicht van alle onbetaalde facturen om aan je boekhouder uit te leggen dat deze vrijstelling voor jou en je gezin wel degelijk een hulp is.