Deur aan deur-verkoop (occasionele verkoop)

Voor het organiseren van huis-aan-huis verkopen ten voordele van een vereniging of een instantie opgericht voor het goede doel moet je toelating vragen.

Als de verkoop enkel plaatsvindt op het grondgebied van de gemeente Middelkerke vul je ondertsaand formulier in en bezorg je dat aan het gemeentebestuur. Dat is bijvoorbeeld van toepassing wanneer een plaatselijke vereniging pralines verkoopt ter ondersteuning van hun jeugdwerking. De gemeentegrenzen dienen dan wel strikt gerespecteerd te worden.

Als de verkoop plaatsvindt op het grondgebied van meerdere gemeenten vul je het formulier in en bezorg je dat aan de bevoegde federale overheidsdienst. Deze dienst bezorgt je de toestemming.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke