Melding van evenement

Een evenement melden vanaf nu verplicht …

De organisatoren zijn verplicht openbare bijeenkomsten, zowel in open lucht als in besloten plaatsen, te melden indien meer dan 100 deelnemers (incl. toeschouwers) verwacht worden.

Met bijeenkomsten worden o.m. bedoeld samenscholingen, optochten, manifestaties, evenementen, voorstellingen, vieringen, plechtigheden, enzomeer.

De meldingsplicht is niet van toepassing voor privé-bijeenkomsten in besloten plaatsen

Voor fuiven dient altijd een melding te gebeuren ongeacht het aantal verwachte deelnemers.

Hoe en wanneer melden?

Indien de openbare bijeenkomst voorafgaandelijk dient goedgekeurd te worden door de burgemeester dan vervangt het goedkeuringsbesluit dit meldingsformulier. 

Let wel: ieder gebruik van het openbaar domein in kader van een evenement moet vooraf goedgekeurd worden door het gemeentebestuur.

De melding gebeurt via het evenementenloket

De melding gebeurt ten laatste 48 uren voor de voorziene start van de bijeenkomst. Voor fuiven is deze termijn minstens 14 kalenderdagen vóór de dag van de fuif.

(Meer info? Raadpleeg de Algemene Politieverordening of APV via de website van de gemeente, artikel 211-quinquies.)

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke