Melding van evenement

Een evenement melden vanaf nu verplicht …

De organisatoren zijn verplicht openbare bijeenkomsten, zowel in open lucht als in besloten plaatsen, te melden indien meer dan 100 deelnemers (incl. toeschouwers) verwacht worden.

Met bijeenkomsten worden o.m. bedoeld samenscholingen, optochten, manifestaties, evenementen, voorstellingen, vieringen, plechtigheden, enzomeer.

De meldingsplicht is niet van toepassing voor privé-bijeenkomsten in besloten plaatsen

Voor fuiven dient altijd een melding te gebeuren ongeacht het aantal verwachte deelnemers.

Hoe en wanneer melden?

Indien de openbare bijeenkomst voorafgaandelijk dient goedgekeurd te worden door de burgemeester dan vervangt het goedkeuringsbesluit dit meldingsformulier. (Er moet dus geen afzonderlijk meldingsformulier meer bezorgd worden.)

Let wel: ieder gebruik van het openbaar domein in kader van een evenement moet vooraf goedgekeurd worden door het gemeentebestuur.

De melding gebeurt via een meldingsformulier. Dit meldingsformulier is te verkrijgen bij het secretariaat van de gemeente of via de website www.middelkerke.be . Het wordt ingevuld gestuurd aan de burgemeester, Spermaliestraat 1 te 8430 Middelkerke of gemaild naar secretariaat@middelkerke.be .

De melding gebeurt ten laatste 48 uren voor de voorziene start van de bijeenkomst. Voor fuiven is deze termijn minstens 14 kalenderdagen vóór de dag van de fuif.

(Meer info? Raadpleeg de Algemene Politieverordening of APV via de website van de gemeente, artikel 211-quinquies.)

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke