Mens in 2020-2025

Prioriteiten

Personenbelasting naar 0 %

De personenbelasting daalt in de komende 5 jaar van 5 naar 0%. Vanaf het aanslagjaar 2024 heffen we geen aanvullende persoonsbelasting meer. Tweeverdieners met een gemiddeld inkomen besparen dankzij deze maatregel ongeveer € 800 per jaar.

Nieuwe groene sportlong: Vita Krokodiel

Het sportcomplex Vita Krokodiel opent zijn deuren in juli 2021. Sportliefhebbers en -verenigingen moeten er in de beste omstandigheden sporten. Het sportpark krijgt ook een evenementenweide, een vernieuwde toegangsweg, een ruime randparking en een veilige fietsverbinding met de Duinenweg.

Budget: Een jaarlijkse kostprijs van € 1.590.000 voor de uitbating en de ontwikkeling van het sportpark.

Hedendaagse opvangfaciliteiten voor kinderen

We organiseren een veilige, toegankelijke en laagdrempelige groepsopvang – of crèche - in het Welzijnshuis in Middelkerke. Onder begeleiding van erkende onthaalouders kunnen jonge kinderen tot aan de schoolleeftijd er in alle comfort en veiligheid de dag doorbrengen. Ook de buitenschoolse opvang in Middelkerke brengen we onder in een nieuwe en betere locatie. Deadline: eind 2024.

Budget: € 145.000 voor de groepsopvang en € 220.000 voor de buitenschoolse opvang.

Woonpremies: eenvoudiger en groeiend

De aankooppremie steunt jonge mensen bij de aankoop van een huis in Middelkerke. De vervolgpremie geeft diezelfde jonge gezinnen na aankoop van een huis 5 opeenvolgende jaren een korting op de onroerende voorheffing. We zullen deze premies voortzetten, herzien en jaarlijks verhogen.

Budget: een jaarlijkse stijging van € 20.000 betekent dat deze woonstimulansen groeien van € 200.000 in 2020 naar € 300.000 in 2025.

Welzijnshuis

Het Welzijnshuis is één van de meest bezochte diensten in onze gemeente. We bouwen de zorg- en creavleugels uit en pakken de gevel en het dak grondig aan. Een park met een toegankelijke parking moet het Welzijnshuis nog aantrekkelijker maken.

Budget: € 1.500.000 in 2020 en 2021.

Huis van het Kind en ‘éénloket’

Niet alleen het gebouw wordt gerenoveerd. De verschillende welzijnsdiensten krijgen allen onderdak in het Welzijnshuis. Dat wordt één welzijnscampus waar jullie voor al jullie zorgvragen terecht kunnen. Zo bundelt het ‘Huis van het kind’ alle ondersteunende kindervoorzieningen en word je geholpen bij een warm ‘éénloket’.

Budget: € 45.000 tot 2025.

Centrale bib van Middelkerke krijgt hedendaagse invulling

Dankzij de ‘open library’, kun je via een geautomatiseerd rechtensysteem ook buiten de reguliere openingsuren bibverrichtingen doen. Daarnaast zorgt de nieuwe ‘maker space’ voor een interessante en vernieuwende educatieve werking.

Budget: € 44.000 in 2020.

Maar ook ...

Opstap naar arbeidsmarkt en buurtgerichte zorg

De komende jaren blijven we werklozen activeren en naar de gewone arbeidsmarkt begeleiden door het verhogen van gesubsidieerde werkplaatsen in de privésetor en een subsidie voor tijdelijke werkervaring. Daarnaast organiseren we intensieve zorg in bepaalde buurten en wijken om eenzaamheid en sociale problemen grondig aan te pakken.

Budget: Deze acties vertegenwoordigen een budget van € 1.000.000 tegen 2025.

Cultuurlocaties: toegankelijk met meer beleving

De Calidris in Westende wordt de thuisbasis voor de lokale kunstacademie Bizart. Villa Les Zéphyrs wordt een knus cultuursalon met ruimte voor kleinschalige cultuurprojecten. Zaal De Zwerver in Leffinge wordt toegankelijker dankzij enkele broodnodige aanpassingswerken.

Budget: € 190.000 in 2020 en 2021.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke