Beleidsplan 2020-2025

We hebben onze ‘droomgemeente’ in gedachten. We willen van Middelkerke een gemeente maken waar het goed vertoeven en ondernemen is.

Er zijn drie grote ‘werven’ waar we de komende jaren sterk op willen werken:

3 grote werken

Het beleidsplan 2020-2025 werkt op 3 grote thema’s:

Timing grootste projecten

Parkeergebouw Badenlaan

2020

Gemeenteschool Westende

2020

Nieuw recyclagepark

2020

Sportpark Vita Krokodiel

2021

Nieuw Casino

2022

Zeedijk Westende-Bad en Rauschenbergplein

2023

Nieuw Gemeentehuis

2024

Vernieuwing dorpskernen en landelijke wegen

2025

En hoe zal dat allemaal betaald worden?

Voor welke acties trekken we hoeveel geld uit? En tegen wanneer kunnen we wat realiseren?

Ons ‘beleidsplan’ zorgt er dus voor dat we met onze beschikbare middelen onze droomgemeente kunnen realiseren.

Bekijk de financiering van dit beleidsplan

Hoe weten we of dit beleid werkt?

Het is makkelijk om te zeggen wat je allemaal van plan bent te doen. Maar een sterk beleid onderzoekt ook of de ingrepen en keuzes al dan niet werken. Daarom heeft iedere actie een zogenaamde ‘indicator’, die aantoont of onze acties hun doel bereiken of moeten bijgestuurd worden.

Hoe doen we dat?

De realisaties zelf

Grote realisaties bewijzen zichzelf. Projecten zoals het casino, het sportpark, de nieuwe Westendse zeedijk, nieuwe fietspaden en vernieuwde dorpskernen zijn tastbaar en zichtbaar in de omgeving.

Beleidsplannen

Belangrijke beleidskeuzes krijgen vorm in concrete beleidsplannen. Dat zijn handleidingen die het gemeentebestuur volgt om bepaalde doelstellingen te halen. Denk maar aan nieuwe plannen rond openbare netheid en reinheid, ruimtelijke ordening, straatbeeld en parkeren.

Rapporten van andere overheden en instanties

Als gemeente moet je heel wat zaken doen in opdracht van andere overheden. Die overheden geven ons regelmatig rapporten over belangrijke thema’s. Belangrijke rapportdomeinen zijn huisvesting, tewerkstelling, afvalverwerking en toerisme. Waardevol materiaal dat aantoont of het gemeentelijke beleid werkt.

Eigen onderzoek

Middelkerke wil met dit plan als basis een frequente tevredenheidsbevraging uitvoeren bij inwoners en vakantiegangers. Zo kan het gemeentebestuur uit eerste hand horen of dit beleidsplan doet wat het beloofd heeft .

Volledige nota bekijken?

Bekijk het volledig document via de bekendmakingen

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke