Ruimte in 2020-2025

Prioriteiten

Nieuw Casino

Het nieuwe casino is een cruciaal fundament voor toerisme in Middelkerke. Zonder hindernissen start de bouw in het najaar van 2020. Het nieuwe casino zou de deuren moeten openen op 1 juli 2022.

Budget: € 35.000.000

Minimaal € 1.000.000 jaarlijkse inkomsten uit de concessie van de speelzaal.

Heraanleg van zeedijk en Rauschenbergplein in Westende-Bad tegen eind 2024

De heraanleg van de zeedijk tussen De Kwinte en de Rotonde combineert een ecologische grasdijk met een golfdempende uitbouw. Een nieuwe promenade met meer groen, meer duinen, meer beleving en meer zon. Het Rauschenbergplein wordt een groene oase tussen het strand en het centrum.

Budget: In een eerste fase investeert Middelkerke bijna € 20.000.000 in dit project. De geplande ondergrondse parkings kunnen € 6.000.000 inkomsten genereren.

Nieuw recyclagepark

Het nieuwe recyclagepark naast opent in het voorjaar van 2020. Voor het meeste afval wordt het recyclagepark gratis toegankelijk. Voor betalende fracties zal je een minimale kostprijs betalen.

Budget: € 525.000. De Vlaamse overheid subsidieert een groot deel van de investering.

Vernieuwde dorpskernen en betere fietsverbindingen

Lombardsijde, Slijpe en Mannekensvere krijgen allen een nieuwe dorpskern. In Leffinge staat de Papegaaistraat op de planning.

Belangrijke landelijke verbindingswegen zoals de Leffingestraat, de Slijpesteenweg en de Vaartdijk-Zuid worden vernieuwd. Fietsen langs de Brugsesteenweg en de Schorestraat wordt een stuk veiliger dankzij de aanleg van een gescheiden fietspad.

In het centrum van Middelkerke vernieuwen we de Slachthuis-, Akker-, Watervliet, Gas- en Loskaaistraat.  Verder is het ook uitkijken naar de broodnodige renovatie van de Spermaliestraat, vanaf de ‘Driewegen’.

Budget: zwaartepunt van deze investering ligt tussen 2020 en 2023 met € 18.000.000 aan uitgaven. Het gemeentebestuur rekent op ruim € 10.000.000 subsidies van hogere overheden.

Maar ook ...

Nieuwe afvalbakken

Tegen 2022 plaatsen we nieuwe straatafvalbakken die restafval en PMD opsplitsen. Tussen nu en 2025 plaatsen we jaarlijks twee extra ondergrondse afvalcontainers in de toeristische zone.

Budget: € 155.000 per jaar tot in 2025.

Nieuw beheersplan reinheid

Een nieuw reinheidsplan maakt de inzet van de groen-, wegen- en reinigingsdiensten efficiënter. Budget: Een startinvestering van € 50.000 wordt jaarlijks doorgetrokken met een werkingsuitgave van € 45.800 per jaar tot in 2025.

Ruimtelijk beleidsplan

Het nieuwe ruimtelijk beleidsplan garandeert een globale, duurzame en leefbare ontwikkeling van onze kostbare open ruimte garanderen. Prioriteiten: de aanpak van verouderde wijken en een betere inrichting van woon-, bedrijven en recreatiegebieden. Verder is er aandacht voor architecturaal waardevolle hoogbouw ter vervanging van verouderde woonblokken in Westende-Bad en Middelkerke.

Budget: € 100.000

Beeldkwaliteitsplannen

Onze gemeente moet er goed uitzien. Daarom beschrijven beeldkwaliteitsplannen hoe belangrijke zones in Middelkerke er moeten uitzien. Van lichtarmatuur tot plantsoen. Alles moet voldoen aan een mooie uitzicht, klasse uitstralen en esthetisch verantwoord zijn.

Eerst aan de beurt: de zone Westende-Bad en het Portiekenplein tegen eind 2020. Daarna wordt nog een beeldkwaliteitsplan voor de Leopoldlaan en de Kerkstraat opgemaakt tegen 2021.

Tegen eind 2022 moet de zone Westende-Bad en het Portiekenplein op basis van dit beeldkwaliteitsplan heringericht worden. De zone Kerkstraat en Leopoldlaan in Middelkerke worden heringericht tegen eind 2024.

Budget: € 2.100.000 tot in 2025. Dit budget bevat ook alle uitvoeringskosten.

Landelijke wegen worden aangepakt

Ons hinterland is een pareltje. Zowel voor recreatie als voor veilig landbouwtransport moeten onze hinterlandwegen in topvorm zijn. Daarom investeert Middelkerke een aanzienlijke duit in de opwaardering van onze landelijke wegen.

Budget: € 2.800.000 voor deze beleidsperiode waarvan € 800.000 in 2020 wordt geïnvesteerd.

Streetart in open ruimte

Middelkerke doet een ‘specialleke’ en zorgt met creatieve street art op elektriciteitskasten en strandcabines voor een frivole toets in het straatbeeld.

Budget: € 25.000 tegen 2022.

Kwaliteitsvol wonen

Kwaliteitsnormen voor wonen en bouwen

We leggen nieuwe eisen op voor basiscomfort en mimimumoppervlaktes voor appartementen en huurwoningen. Ook voor de bouw en verbouwing van winkels en commerciële ruimtes worden kwaliteitseisen in de gemeentelijke reglementen opgenomen.

Woonkwaliteitsbeleid

De kwaliteit van huurwoningen moet sterk omhoog. Wie een woning of appartement verhuurt voor vaste bewoning zal volgens de Vlaamse wooncode een verplicht conformiteitsattest moeten voorleggen. Dat attest wordt uitgereikt na een grondige kwaliteitscontrole door onze dienst huisvesting. Middelkerke wil deze maatregel geleidelijk invoeren voor het volledige grondgebied tegen eind 2024.

Onze gemeente controleert in deze beleidsperiode heel sterk op het misbruik van de heffing op een tweedeverblijf om leegstand te verdoezelen.

Budget: uit een herziening van de leegstands- en tweedeverblijfstaks voorziet Middelkerke een graduele stijging van de inkomsten tot € 40.000 in 2025.

Meer sociale woningen

Om de woonkansen voor een brede doelgroep te vergroten, engageren we ons om tegen eind 2024 het sociaal bindend objectief te behalen. Dat betekent dat we in samenwerking met verschillende sociale organisaties en huisvestingsmaatschappijen, het vereiste aantal sociale woningen in nieuwe verkavelingsprojecten realiseren.

Mobiliteit

Een veilige doortocht van Lombardsijde

Het verdwijnen van de tramsporen in Lombardsijde opent mogelijkheden voor een veilige en eigentijdse doortocht van de dorpskern. Met de medewerking van afdeling wegen en verkeer willen we deze werken zo snel mogelijk aanvatten.

Lombardsijde krijgt een veilige fietsverbinding met afgescheiden voetpad op de oude trambedding richting Nieuwpoort. De Zeelaan wordt een nieuwe en veilige verbindingslaan tussen het centrum en het strand.

Middelkerke duwt mee aan de kar voor een vlotte ontsluiting van de E40

Ook voor de belangrijke verbinding tussen Middelkerke en de E40 in Slijpe trekken we sterk aan de kar. We willen zo snel mogelijk de storende en onveilige (vakantie)mobiliteit wegwerken door het ontlasten van de Spermaliestraat en de aanleg van een ringweg tussen de autosnelweg en de Westendelaan.

Parkeren in Middelkerke

Innovatieve parkeerconcepten en geschikte parkeerinfrastructuur moeten de mobiliteit in Middelkerke verbeteren. Lang parkeren waar het kan, voordelig kort parkeren waar het nodig is. De betalende en blauwe parkeerzones worden voorzien van sensoren om beter te controleren. In de winkelzones introduceren we een shop & go-systeem.

De toegang tot de zeedijk voor wagens wordt strikter gecontroleerd door camera’s. Digitale borden moeten een vlot parkeerverkeer garanderen.

Bij de planning van nieuwbouwprojecten worden ontwikkelaars fiscaal gemotiveerd om te voorzien in voldoende parkeergelegenheid in of onder het bouwproject.

Om al die voorzieningen goed te beheren, richten we ons eigen parkeerbedrijf op.

Budget: maximaal € 1.440.000 verspreid over 6 jaar.

Deelauto’s

Gedeeld transport is meer dan een hype. Het is de toekomst. Daarom voorzien we (elektrische) deelauto’s tegen eind 2020.

Budget: maximaal € 14 100 tot in 2025.

Camerabewaking

We installeren in nauw overleg met de veiligheidsdiensten een netwerk van veiligheidscamera’s op het marktplein, het Epernayplein, aan De Kwinte en op het kruispunt Distellaan-Meeuwenlaan en andere punten in Middelkerke. Uiteraard met de hoogste zorg voor de privacy.

Budget: € 60 000 in 2022 en 2023.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke