Signaalkaart

Heb je misschien één van onderstaande vragen?

We krijgen héél veel signaalkaarten. Sommige meldingen krijgen we meermaals.

Van onderstaande meldingen kunnen we jou al direct het antwoord geven.

Staat je antwoord er niet tussen, vul de signaalkaart in.

Betalen om te parkeren als gehandicapte

Verspreid over de gemeente vind je parkeerplaatsen voor mensen met een handicap.

Wie gebruik wil maken van een voorbehouden gehandicaptenparkeerplaats moet:

In de betalende parkeerzone: betalen, er is GEEN VRIJSTELLING voor mensen met een handicap. Meer info over welke periodes er betaald moet worden, kan je terugvinden op de parkeermeter in de desbetreffende parkeerzone.

Deze betalende parkeerplaatsen zijn er om het kortparkeren te stimuleren zodat ook andere mensen met een handicap de mogelijkheid hebben om binnen deze parkeerzone te parkeren.

In de blauwe zone: je hoeft geen parkeerschijf te leggen, maar wel je gehandicaptenparkeerkaart. Dit geeft je recht om onbeperkt en gratis te parkeren in de blauwe zone.
Buiten de betalende zone en de blauwe zone: je gehandicaptenparkeerkaart leggen en je kan onbeperkt en gratis parkeren.

Voor bijkomende vragen, mag je terug contact opnemen met onze community manager. Je kan haar elke dag bereiken in de voormiddag van 09 tot 12 u. via 059 31 30 16 of signaalkaart@middelkerke.be.

De openbare verlichting werkt niet

Je mag een defect melden via het gratis nummer 0800 60777 of via https://www.fluvius.be/nl/contact#kapotte-straatverlichting. Een herstelling onder normale omstandigheden kan maximaal 3 weken duren.

Hondenpoep in de straat / strand / duinen

Het gemeentebestuur kent het probleem van hondenpoep in de straten en op het strand. Er worden zo veel mogelijk initiatieven genomen om dit tegen te gaan, o.a. infocampagnes, 44 hondenpoepbuizen verspreid over de gemeente, ... tot boetes van 350 euro. Er worden controles gedaan op het ganse grondgebied van Middelkerke, waarbij iedereen met een hond aangesproken wordt met de vraag of ze hondenpoepzakjes bijhebben. Wie geen zakjes bijheeft, mag zich aan een GAS-boete verwachten. Het blijft erg moeilijk om op heterdaad te betrappen.

Help het gemeentebestuur

Hondeneigenaars kunnen een boete krijgen als ze geïdentificeerd worden door politie of een gemeentelijke GAS-vaststeller. Mocht je verdere informatie kunnen geven (Wie? Waar? Wanneer?), mag je altijd contact opnemen met de communicatiedienst op 059 31 30 16 of via signaalkaart@middelkerke.be

Laat een mobiel hondenpoepbord plaatsen

Het gemeentebestuur beschikt over 10 mobiele hondenpoepborden. Die worden tijdelijk geplaatst op overlastlocaties. Ze wijzen de eigenaar op zijn plicht om de hondenpoep zelf op te ruimen. Locaties met hondenpoepborden worden gecontroleerd door de gemeentelijke vaststellers. Ken je zelf een locatie met overlast van hondenpoep? Dan kan je één of meerdere borden aanvragen via 059 31 30 16 of onthaal@middelkerke.be. De borden blijven er 14 dagen staan.

Hang de affiche

Help mee de gemeente hondenpoepvrij te houden en hang de bijgevoegde affiche aan je raam.

Rolwagens op het strand

Als gemeente zijn we ervan overtuigd dat het strand voor iedereen toegankelijk moet zijn. Helaas is dit aan onze kust door het groot niveauverschil moeilijk te realiseren.

Momenteel is er in juli en augustus enkel een toegankelijke strandomgeving (een toegankelijke tramhalte, voorbehouden parkeerplaatsen, duidelijke bewegwijzering, een toegankelijke strandtoegang met verhard pad, een toegankelijk toilet, een toegankelijke omkleedruimte met douche, tillift en hoog-laagbed, strandrolstoelen en opgeleide assistenten) aan het Epernayplein in Middelkerke (strand Casino West).

We geven je mee dat in de nabije toekomst (2020) de dijk vanaf Westende tot Middelkerke volledig heraangelegd wordt, waarbij verschillende zones worden voorzien, zodat iedereen het strand kan bereiken.

Sinds 2017 werd een gemeentelijke werkgroep opgericht die de belangen verdedigt van kansengroepen, waaronder personen met een beperking.

Mocht je interesse hebben voor deze werkgroep (+/- 4 vergaderingen per jaar), ben je steeds welkom om suggesties en opmerkingen door te geven. Contacteer de secretaris van deze werkgroep via participatie@middelkerke.be.

Banken op de Zeedijk staan niet correct (terug)

Er werden inderdaad verschillende banken opgehaald voor herstel- en/of schilderwerken.  Deze worden zo spoedig mogelijk teruggeplaatst.

In de loop van de jaren durfde een zitbank weleens een beetje “verhuizen” (verplaatsing voor evenementen, verplaatst door de mensen zelf, …). Dit ging echter nooit over grote afstanden, meestal met een verschil van één huisnummer. Dit jaar werden alle banken gecontroleerd en terug op hun plaats gezet.

Honden op het strand

Buiten het seizoen: 16/09 tot en met 14/06

In de periode tussen 16 september en 14 juni mag je met de hond op het strand. De hond dient aan de leiband gehouden te worden. Eventuele uitwerpselen, dienen door de begeleider opgeruimd te worden.

Tijdens het seizoen: 15/06 tot en met 15/09
In de zomer, van 15 juni tot en met 15 september, zijn honden verboden op het strand.

De enige uitzonderingen die gemaakt worden, zijn voor:

  • personen met een handicap die begeleid worden door assistentie- en/of blindengeleidehonden;
  • politieambtenaren met hun politiehond in de uitoefening van hun dienst;
  • aangestelden van een erkende bewakingsonderneming in de uitoefening van een door het gemeentebestuur vergunde bewakingsopdracht met hun waakhond.

Je mag wel met je hond op de hondenstranden, in 3 specifieke zones:

  • op de strook vanaf het strandhoofd ten westen van de bewaakte zone 'Chrystal Palace' (ter hoogte van het verlengde van de Idyllelaan) en verder in westelijke richting tot de grens met Stad Nieuwpoort. Honden dienen aan de leiband gehouden te worden.
  • op de strook vanaf het strandhoofd ten oosten van de bewaakte zone 'Carlton' (ter hoogte van het verlengde van de Sluisvaartstraat) en verder in oostelijke richting tot de grens met de Stad Oostende. Honden mogen er vrij lopen.
  • op de strook ter hoogte van de Louis Logierlaan, vanaf het strandhoofd ten westen van het sportstrand, tussen de twee bewaakte zones. Honden dienen aan de leiband gehouden te worden.

Disclaimer

Vul steeds de contactgegevens in. Wij kunnen je contacteren voor verdere verduidelijking of aanvulling van jouw melding. Eenvoudige meldingen kunnen snel opgelost worden. Je krijgt binnen de 15 dagen een antwoord (brief/telefoon/mail). Minder eenvoudige problemen kunnen soms wat tijd in beslag nemen. In dit geval krijg je van ons een bevestiging van ontvangst en houden we jou verder op de hoogte bij belangrijke evoluties. Meldingen die bestemd zijn voor een ander bestuur of hogere overheid worden automatisch naar hen doorgestuurd. Anonieme meldingen en scheldpartijen worden NIET beantwoord.

Opgelet: gebruik geen emojies, dat kan resulteren in een foutmelding waardoor je bericht niet doorgestuurd wordt.

Vul de signaalkaart in

Heb je een foto om je signaalkaart te illustreren? Laad hem hier op!
Bestanden moeten kleiner zijn dan 15 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke