Bekendmaking openbaar onderzoek en beslissingen omgevingsvergunning

Inleiding

Op deze pagina vind je meer informatie over:

 • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
 • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Toelichting

De dossiers inkijken en informatie bekomen over de dossiers kan bij gemeentebestuur Middelkerke, Spermaliestraat 1, dienst Ruimte en Wonen of digitaal via het omgevingsloket. Standpunten, bezwaren of opmerkingen over de aanvragen kunnen ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief op hogervermeld adres of via het omgevingsloket.

 

Openbare onderzoeken

 • Aanvrager: Desmet Anthony
 • Onderwerp: herbouwen van bijgebouw 4 na slopen bestaand bijgebouw
 • Ligging: Leffingestraat 41
 • Termijn openbaar onderzoek: 25/01/2021   -  23/02/2021
 • Aanvrager: Vandenberghe - Reynaert
 • Onderwerp: renoveren en uitbreiden van woning
 • Ligging: Duinenweg 235
 • Termijn openbaar onderzoek: 29/01/2021   -  27/02/2021
 • Aanvrager: Bulcke Pieter
 • Onderwerp: bouwen van een halfopen ééngezinswoning met tuinhuis
 • Ligging: Zuidstraat 113
 • Termijn openbaar onderzoek: 29/01/2021   -  27/02/2021
 • Aanvrager: WoonWel
 • Onderwerp: bouwen van 37 sociale woningen na slopen van 26 woningen, renoveren van 14 sociale woningen en het plaatsen van carports en tuinbergingen
 • Ligging: Ettlingenstraat 
 • Termijn openbaar onderzoek: 01/02/2021   -  02/03/2021
 • Aanvrager: Twin Properties
 • Onderwerp: bouwen van 8 bouwblokken voor vakantielogies met 2 ondergrondse parkeergarages
 • Ligging: Vakantiestraat 1A - 1B - 1C - 1D - 1E - 1F - 1G - 1H
 • Termijn openbaar onderzoek: 01/02/2021   -  02/03/2021
 • Aanvrager: Vandewynckel - De Roy
 • Onderwerp: herbouwen van zonevreemde woning en verschillende bijgebouwen
 • Ligging: Rattevallestraat 1
 • Termijn openbaar onderzoek: 02/02/2021   -  03/03/2021
 • Aanvrager: LV Brouwerijhof
 • Onderwerp: oprichten van loods voor bedrijfsmaterieel na afbraak berging, herschikken van mestvaalt, aanleggen van verhardingen en aanhorigheden (gedeeltelijke regularisatie)
 • Ligging: Legeweg 5
 • Termijn openbaar onderzoek: 02/02/2021   -  03/03/2021
 • Aanvrager: Standaert Peter
 • Onderwerp: bouwen van een carport
 • Ligging: Nieuwpoortlaan 58
 • Termijn openbaar onderzoek: 03/02/2021   -  04/03/2021
 • Aanvrager: BRANDSTOFFEN VERBEEKE
 • Onderwerp: hernieuwen en veranderen van een brandstoffenhandel
 • Ligging: Lombardsijdelaan 173
 • Termijn openbaar onderzoek: 05/02/2021   -  06/03/2021
 • Aanvrager: Van Dosselaer Michael
 • Onderwerp: bouwen van een ééngezinswoning
 • Ligging: Vaartdijk-Noord 41C
 • Termijn openbaar onderzoek: 05/02/2021   -  06/03/2021
 • Aanvrager: HEDIRA
 • Onderwerp: bouwen van een ééngezinswoning met carport
 • Ligging: Juttersstraat 21
 • Termijn openbaar onderzoek: 05/02/2021   -  06/03/2021
 • Aanvrager: Gryspeert - Camerlinck
 • Onderwerp: ophogen van een stuk akkerland
 • Ligging: Blarenuitweg 
 • Termijn openbaar onderzoek: 05/02/2021   -  06/03/2021
 • Aanvrager: Casteleyn Geert
 • Onderwerp: plaatsen van een verlicht reclamezuil
 • Ligging: Biezenstraat 2
 • Termijn openbaar onderzoek: 06/02/2021   -  07/03/2021
 • Aanvrager: MATEXI PROJECTS
 • Onderwerp: bouwen van 7 woningen en 4 gesloten carports
 • Ligging: Ter Yde 79+81+83+85+87+89+91
 • Termijn openbaar onderzoek: 06/02/2021   -  07/03/2021
 • Aanvrager: Maes Christophe
 • Onderwerp: bouwen van een bijgebouw na sloop bestaande bijgebouwen
 • Ligging: Santhovenstraat 6
 • Termijn openbaar onderzoek: 06/02/2021   -  07/03/2021
 • Aanvrager: Vande Walle Marino
 • Onderwerp: plaatsen van warmtepomp (warmtewisselaar) aan de voorgevel
 • Ligging: Sluisvaartstraat 78
 • Termijn openbaar onderzoek: 11/02/2021   -  12/03/2021
 • Aanvrager: LIVIO + Piret - Vanwelsenaere
 • Onderwerp: bouwen van een meergezinswoning, 3 garages en een carport na afbraak bestaande bebouwing
 • Ligging: Oostendelaan 40
 • Termijn openbaar onderzoek: 12/02/2021   -  13/03/2021
 • Aanvrager: THE ENGINE ROOM
 • Onderwerp: bouwen van een meergezinswoning en restauratie van het erfgoedpand Garage Omnia
 • Ligging: Leopoldlaan 41A - 41B - 43 + Denis Verhaeghe-Baelestraat 7 - 9  
 • Termijn openbaar onderzoek: 12/02/2021   -  13/03/2021
 • Aanvrager: EG RETAIL (BELGIUM)
 • Onderwerp: hernieuwen en veranderen van de exploitatie van een autosnelwegstation met shop en restaurant - Mannekensvere Noord
 • Ligging: parking E40 - Mannekensvere - Noord 
 • Termijn openbaar onderzoek: 24/02/2021   -  25/03/2021
 • Aanvrager: EG RETAIL (BELGIUM)
 • Onderwerp: hernieuwen en veranderen van de exploitatie van een autosnelwegstation met shop en restaurant - Mannekensvere Zuid
 • Ligging: parking E40 - Mannekensvere – Zuid 
 • Termijn openbaar onderzoek: 24/02/2021   -  25/03/2021
 • Aanvrager: Opstaele Hendrik
 • Onderwerp: uitbreiden van een loods
 • Ligging: Langekoestalstraat 11
 • Termijn openbaar onderzoek: 04/03/2021   -  02/04/2021
 • Aanvrager: Castelein Dominique
 • Onderwerp: verbouwen van een halfopen woning
 • Ligging: Hofstraat 45B
 • Termijn openbaar onderzoek: 04/03/2021   -  02/04/2021
 • Aanvrager: BELPA CONSTRUCT
 • Onderwerp: bouwen van een meergezinswoning
 • Ligging: Oostendelaan 49
 • Termijn openbaar onderzoek: 05/03/2021   -  03/04/2021
 • Aanvrager: Ghyselbrecht Dirk
 • Onderwerp: uitbreiden van een ééngezinswoning
 • Ligging: Schelpenlaan 12
 • Termijn openbaar onderzoek: 05/03/2021   -  03/04/2021
 • Aanvrager: Boeten Luc
 • Onderwerp: bouwen van geitenstal, aanleggen van verhardingen, aanleggen van mestsilo, aanleggen van sleufsilo en regulariseren van dakconstructie vergund gebouw en afdak bij een bestaand geiten- en rundveehouderij
 • Ligging: Torhoutsesteenweg 9
 • Termijn openbaar onderzoek: 04/03/2021   -  02/04/2021
 • Aanvrager: Mehuys Jozef
 • Onderwerp: uitbreiden van rundveestal en quarantainestal, bouwen van loods met aanhorigheden, aanleggen van bijkomende verharding bij een rundvee- en akkerbouwbedrijf
 • Ligging: Brugsesteenweg 41
 • Termijn openbaar onderzoek: 06/03/2021   -  04/04/2021
 • Aanvrager: CGS Car Cleaning
 • Onderwerp: herbouwen van een zendmast
 • Ligging: Torhoutsesteenweg 
 • Termijn openbaar onderzoek: 08/03/2021   -  06/04/2021

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningen en aktename meldingen

 • Aanvrager: Duinendistel
 • Onderwerp: verder exploiteren van een supermarkt (melding)
 • Ligging: Joseph Casselaan 6-8-10 + Paul de Smet de Naeyerstraat 30-34 + René Mouchottestraat 13
 • Aanvrager: GEDAN
 • Onderwerp: bemaling voor bouwen meergezinswoning (melding)
 • Ligging: Henri Jasparlaan 127
 • Aanvrager: ONDERNEMINGEN COPPENS
 • Onderwerp: bemaling voor rioleringswerken verkaveling Kleitendijkstraat (melding)
 • Ligging: Kleitendijkstraat 
 • Aanvrager: Michils Alex
 • Onderwerp: renoveren van de gevels met isolatie en crepi - regularisatie
 • Ligging: Westendelaan 161
 • Aanvrager: SISSAU CONSTRUCT
 • Onderwerp: bouwen van meergezinswoning na sloop bestaande bebouwing - gewijzigde plannen
 • Ligging: Jules Van den Heuvelstraat 11 A
 • Aanvrager: Vermote Pascal
 • Onderwerp: Autocross op 05/09/2021
 • Ligging: Bazelarestraat 
 • Aanvrager: Edelweiss
 • Onderwerp: bouwen van een meergezinswoning met ondergrondse garage na slopen van bestaande bebouwing
 • Ligging: Westendelaan 72-74
 • Aanvrager: WESTHOEKVILLAS
 • Onderwerp: bouwen van een alleenstaande woning
 • Ligging: Weststraat 6
 • Aanvrager: Bliki Stefaan
 • Onderwerp: vellen van 7 hoogstammige bomen met heraanplanting
 • Ligging: Rattevallestraat 22
 • Aanvrager: De Temmerman Oona
 • Onderwerp: renoveren van de gevels met isolatie en gevelsteen
 • Ligging: Langestraat 50
 • Aanvrager: Borgonie Dominique
 • Onderwerp: herinrichten van de tuin (tuinhuis, parkeerplaats, afsluiting, verhardingen en schuifpoort)
 • Ligging: Oudstrijdersplein 8
 • Aanvrager: Dumortier Patrick
 • Onderwerp: bouwen van een tuinhuis
 • Ligging: Scholeksterlaan 34
 • Aanvrager: GD Projecten
 • Onderwerp: bouwen van een meergezinswoning na afbraak bestaande bebouwing
 • Ligging: Zeelaan 18-20
 • Aanvrager: GHYDAV
 • Onderwerp: bouwen van appartementsgebouw na slopen bestaande bebouwing
 • Ligging: Lombardsijdelaan 211
 • Aanvrager: BOUWWERKEN BULCKE
 • Onderwerp: bemaling voor het uitgraven van de bouwput van de kelder van het bijgebouw (melding)
 • Ligging: Leffingestraat 41
 • Aanvrager: Van Den Broucke Danny
 • Onderwerp: renoveren van de voorgevel met isolatie en nieuwe gevelsteen
 • Ligging: Oostendelaan 183
 • Aanvrager: Louwie Kurt
 • Onderwerp: uitbreiden van ééngezinswoning - aangepaste plannen
 • Ligging: Vaartdijk-Zuid 62
 • Aanvrager: Ooms - Simons
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning
 • Ligging: Doornemaatsweg 1
 • Aanvrager: Coeck Claudia
 • Onderwerp: aanleggen van een zwembad
 • Ligging: Kousestraat 46D
 • Aanvrager: DE BACKER Anna
 • Onderwerp: samenvoegen van 2 studio's (0801 en 0802) naar 1 appartement
 • Ligging: Henri Jasparlaan 182
 • Aanvrager: Caron - Van Exem
 • Onderwerp: uitbreiden van woning na slopen van aanbouw en afdak
 • Ligging: Spermaliestraat 283
 • Aanvrager: HET GROENEVELD
 • Onderwerp: bouwen van 2 appartementsgebouwen - gewijzigde plannen
 • Ligging: Kleine Kerkweg 14 - Kerkstraat 19
 • Aanvrager: Ma Liang
 • Onderwerp: bouwen van een terrasconstructie
 • Ligging: Oostendelaan 208
 • Aanvrager: Despierre - Lust
 • Onderwerp: herbouwen van zonevreemde woning met bijgebouw en aanleggen van zwembad
 • Ligging: Wilskerkestraat 36
 • Aanvrager: De Bruyn - Vienne
 • Onderwerp: bouwen van een woning met carport en tuinhuis
 • Ligging: Essex Scottishlaan 48
 • Aanvrager: ROBANN
 • Onderwerp: bijstelling verkaveling V1906
 • Ligging: Kleitendijkstraat 
 • Aanvrager: Melsens Ghislain
 • Onderwerp: samenvoegen van 2 studio's naar 1 appartement
 • Ligging: Henri Jasparlaan 184
 • Aanvrager: Deyaert - De Jonghe
 • Onderwerp: verbouwen woning en bijbouwen garage
 • Ligging: Kruiersstraat 59
 • Aanvrager: Ronsmans Hugo
 • Onderwerp: aanbouwen van een veranda
 • Ligging: Westendelaan 9
 • Aanvrager: VYNCKIER - Hoet
 • Onderwerp: verbouwen en renoveren van een vakantiewoning (melding)
 • Ligging: Duinenweg 539_249
 • Aanvrager: Maes Chris
 • Onderwerp: renoveren van een appartement met stabiliteitswerken (melding)
 • Ligging: Reigerslaan 8
 • Aanvrager: Callemeyn Michel
 • Onderwerp: plaatsen van een veranda (melding)
 • Ligging: Bassevillestraat 17
 • Aanvrager: Lada - Kossakowska
 • Onderwerp: verbouwen van appartement  op 2e verdieping en zolder naar een duplex-appartement
 • Ligging: Distellaan 54
 • Aanvrager: Cuveele Gilberte
 • Onderwerp: inbreiden van meergezinswoning
 • Ligging: Essex Scottishlaan 79
 • Aanvrager: Tahon Bernard
 • Onderwerp: slopen van een woning
 • Ligging: Lombardsijdelaan 5
 • Aanvrager: Cendrowski - Cendrowska
 • Onderwerp: verbouwen van 2 appartementen op 1e verdieping naar 1 appartement
 • Ligging: Distellaan 54
 • Aanvrager: Mannaert Willy
 • Onderwerp: bouwen van een halfopen ééngezinswoning met garage
 • Ligging: Ter Yde 152
 • Aanvrager: Hoflack Sylvio
 • Onderwerp: bouwen van een carport
 • Ligging: August Vermeylenstraat 1
 • Aanvrager: Couchez Rik
 • Onderwerp: ombouwen van handelsgelijkvloers naar appartement
 • Ligging: Oorlogsinvalidenlaan 3
 • Aanvrager: Decae Maurice
 • Onderwerp: vervangen van garagepoort door groot raam
 • Ligging: Cayepolder 4
 • Aanvrager: Vermote Cassandra
 • Onderwerp: slopen van een bijgebouw
 • Ligging: Spermaliestraat 251
 • Aanvrager: Loosbergh Kevin
 • Onderwerp: verbouwen van een halfopen ééngezinswoning
 • Ligging: Veldstraat 9
 • Aanvrager: Decuypere - Veracx
 • Onderwerp: bouwen van een ééngezinswoning
 • Ligging: Ter Yde 16
 • Aanvrager: VME Residentie Villa Rosa
 • Onderwerp: renoveren van de dakconstructie, dakterrassen en dakkapellen van residentie Villa Rosa
 • Ligging: Koninginnelaan 109
 • Aanvrager: FOR EVER
 • Onderwerp: bouwen van een meergezinswoning na sloop bestaande bebouwing (weigering – laatste aanleg)
 • Ligging: Badenlaan 74

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke