Bekendmaking openbaar onderzoek en beslissingen omgevingsvergunning

Inleiding

Op deze pagina vind je meer informatie over:

 • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
 • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Toelichting

De dossiers inkijken en informatie bekomen over de dossiers kan bij gemeentebestuur Middelkerke, Spermaliestraat 1, dienst Ruimte en Wonen of digitaal via het omgevingsloket. Standpunten, bezwaren of opmerkingen over de aanvragen kunnen ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief op hogervermeld adres of via het omgevingsloket.

 

Openbare onderzoeken

 • Aanvrager: Degrave – Van Casteren
 • Onderwerp: bouwen van koppelwoning met carport en bijgebouw
 • Ligging: Leffingestraat 25F
 • Termijn openbaar onderzoek: 27/12/2019   -  25/01/2020
 • Aanvrager: Aannemingen Bosschaert
 • Onderwerp: bouwen van meergezinswoning na slopen bestaande bebouwing
 • Ligging: Distellaan 60 - 64
 • Termijn openbaar onderzoek: 24/12/2019   -  22/01/2020
 • Aanvrager: Sarrazijn - Daenekint
 • Onderwerp: bouwen van een ééngezinswoning met bijgebouw
 • Ligging: Weststraat 58
 • Termijn openbaar onderzoek: 24/01/2020   -  22/02/2020
 • Aanvrager: MAKRO CASH & CARRY BELGIUM
 • Onderwerp: functiewijziging naar groothandel, plaatsen publiciteitsinrichting regulariseren verschillende gevels, herindeling parking en plaatsen van industriële koelingen op het dak
 • Ligging: Biezenstraat 28
 • Termijn openbaar onderzoek: 24/01/2020   -  22/02/2020
 • Aanvrager: Buidin Christophe
 • Onderwerp: verbouwen historische hoeve tot woonerf
 • Ligging: Dorpsstraat 36A
 • Termijn openbaar onderzoek: 24/01/2020   -  22/02/2020
 • Aanvrager: RABAUT CONSTRUCT
 • Onderwerp: bouwen van een halfopen ééngezinswoning
 • Ligging: Kruiersstraat 4
 • Termijn openbaar onderzoek: 27/01/2020   -  25/02/2020
 • Aanvrager: RABAUT CONSTRUCT
 • Onderwerp: bouwen van een halfopen ééngezinswoning
 • Ligging: Kruiersstraat 8
 • Termijn openbaar onderzoek: 27/01/2020   -  25/02/2020
 • Aanvrager: RABAUT CONSTRUCT
 • Onderwerp: bouwen van een gesloten ééngezinswoning
 • Ligging: Kruiersstraat 6
 • Termijn openbaar onderzoek: 27/01/2020   -  25/02/2020
 • Aanvrager: Tijdelijke handelsvennootschap Vanpol
 • Onderwerp: bouwen meergezinswoning, bergingen en 6 carports na afbraak bestaande bebouwing - gewijzigde plannen
 • Ligging: Westendelaan 266
 • Termijn openbaar onderzoek: 28/01/2020   -  26/02/2020

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningen en aktename meldingen

 • Aanvrager: Defever Rita
 • Onderwerp: plaatsen bovengrondse propaangastank van 1600 liter (melding)
 • Ligging: Kavelweg 1
 • Termijn openbaar onderzoek: 29/12/2019   -  28/01/2020
 • Aanvrager: Camping Albatros
 • Onderwerp: plaatsen bovengrondse propaangastank van 2750 liter bij sanitair blok (melding)
 • Ligging: Koninklijke Baan 160
 • Termijn openbaar onderzoek: 29/12/2019   -  28/01/2020
 • Aanvrager: GEDAN
 • Onderwerp: bemaling voor bouwen meergezinswoning (melding)
 • Ligging: René Mouchottestraat 18 - 24
 • Termijn openbaar onderzoek: 29/12/2019   -  28/01/2020
 • Aanvrager: Bouwonderneming Hollevoet Martin
 • Onderwerp: bemaling voor bouwen meergezinswoning (melding)
 • Ligging: Wulpenlaan 8
 • Termijn openbaar onderzoek: 29/12/2019   -  28/01/2020
 • Aanvrager: Depoorter Franky
 • Onderwerp: exploiteren van een cateringbedrijf (melding)
 • Ligging: De Kalkaart 26
 • Termijn openbaar onderzoek: 29/12/2019   -  28/01/2020
 • Aanvrager: Auto Moto Club Eendracht Torhout
 • Onderwerp: organisatie van het sportevenement Motor Trial op zondag 23/02/2020 (melding)
 • Ligging: Westendelaan 
 • Termijn openbaar onderzoek: 29/12/2019   -  28/01/2020
 • Aanvrager: AQUAFIN NV
 • Onderwerp: bouwen van een kleinschalige rioolwaterzuivering met alle bijhorende installaties en werken te Slijpe
 • Ligging: Slijpesteenweg 
 • Termijn openbaar onderzoek: 31/12/2019  - 30/01/2020
 • Aanvrager: Plovie Joni
 • Onderwerp: bouwen van een tuinhuis
 • Ligging: Loskaaistraat 71
 • Termijn openbaar onderzoek: 19/01/2020   -  18/02/2020
 • Aanvrager: Van Landtschoote Mark
 • Onderwerp: nivelleren van een stuk akkerland
 • Ligging: Rattevallestraat 
 • Termijn openbaar onderzoek: 19/01/2020   -  18/02/2020
 • Aanvrager: Soete Patrick
 • Onderwerp: wijzigen bestemming woning naar berging
 • Ligging: Langestraat 51
 • Termijn openbaar onderzoek: 19/01/2020   -  18/02/2020
 • Aanvrager: Vancoillie - Tanghe
 • Onderwerp: bemaling voor bouwen meergezinswoningen
 • Ligging: Graaf Jansstraat 4 - 6
 • Termijn openbaar onderzoek: 19/01/2020   -  18/02/2020
 • Aanvrager: ELISE NV
 • Onderwerp: uitbreiden van een woning
 • Ligging: Irislaan 2
 • Termijn openbaar onderzoek: 26/01/2020   -  25/02/2020
 • Aanvrager: Opstaele Peter Leon
 • Onderwerp: plaatsen van gastank van 1600 liter
 • Ligging: Langekoestalstraat 11
 • Termijn openbaar onderzoek: 02/02/2020   -  03/03/2020
 • Aanvrager: Vansieleghem Urbain Romeo
 • Onderwerp: omvormen ééngezinswoning naar meergezinswoning
 • Ligging: Oostendelaan 66
 • Termijn openbaar onderzoek: 02/02/2020   -  03/03/2020
 • Aanvrager: GROEP VAN ROEY
 • Onderwerp: bouwen van een nieuwe school - gewijzigde plannen
 • Ligging: Henri Jasparlaan 29
 • Termijn openbaar onderzoek: 02/02/2020   -  03/03/2020
 • Aanvrager: Group Vanhie
 • Onderwerp: verkavelen grond in 2 loten
 • Ligging: Lombardsijdelaan 165A - 165B
 • Termijn openbaar onderzoek: 02/02/2020   -  03/03/2020

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke