Bekendmaking openbaar onderzoek en beslissingen omgevingsvergunning

Inleiding

Op deze pagina vind je meer informatie over:

 • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
 • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Toelichting

De dossiers inkijken en informatie bekomen over de dossiers kan bij gemeentebestuur Middelkerke, Spermaliestraat 1, dienst Ruimte en Wonen of digitaal via het omgevingsloket. Standpunten, bezwaren of opmerkingen over de aanvragen kunnen ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief op hogervermeld adres of via het omgevingsloket.

 

Openbare onderzoeken

 • Aanvrager: Debusschere Christophe
 • Onderwerp: bouwen van een tuinhuis en plaatsen van houten afsluiting
 • Ligging: Oostendelaan 115
 • Termijn openbaar onderzoek: 20/08/2019   -  18/09/2019
 • Aanvrager: Vankemmelbeke Daniel
 • Onderwerp: nivelleren van een stuk akkerland
 • Ligging: Rattevallestraat 
 • Termijn openbaar onderzoek: 20/08/2019   -  18/09/2019
   
 • Aanvrager: VER Beuselinck-Vanparys Renaat & Evelien

 • Onderwerp: Bouw & Milieu: Nieuwbouw elektriciteitscabine

 • Ligging: Brugsesteenweg 32

 • Termijn openbaar onderzoek:23/08/2019 – 21/09/2019

 • Aanvrager: Gheeraert Bjorn
 • Onderwerp: bouwen van woning en bijgebouw
 • Ligging: 9de-Linielaan 23
 • Termijn openbaar onderzoek: 29/08/2019   -  27/09/2019
 • Aanvrager: Vlaamse Landmaatschappij
 • Onderwerp: realiseren van een uitkijkplatform op de commandobunker en verder consolideren van de Bamburgsite
 • Ligging: Schuddebeurzeweg 
 • Termijn openbaar onderzoek: 03/09/2019   -  02/10/2019
 • Aanvrager: Devreese Klaas
 • Onderwerp: plaatsen van een kleine windmolen
 • Ligging: Wilskerkestraat 11
 • Termijn openbaar onderzoek: 04/09/2019   -  03/10/2019
 • Aanvrager: David Kurt
 • Onderwerp: bouwen van een carport
 • Ligging: Ooststraat 3A
 • Termijn openbaar onderzoek: 04/09/2019   -  03/10/2019 
 • Aanvrager: AQUAFIN NV
 • Onderwerp: bouwen van een kleinschalige rioolwaterzuivering met alle bijhorende installaties en werken te Slijpe
 • Ligging: Slijpesteenweg 
 • Termijn openbaar onderzoek: 07/09/2019   -  06/10/2019
 • Aanvrager: Defever Rita
 • Onderwerp: bouwen van loods en kippenhok
 • Ligging: Fleriskotstraat 38
 • Termijn openbaar onderzoek: 10/09/2019   -  09/10/2019
 • Aanvrager: Vandekinderen Béatrice
 • Onderwerp: plaatsen van een aardbeiautomaat in een schuilhok in de voortuinstrook
 • Ligging: Duinenlaan 21
 • Termijn openbaar onderzoek: 11/09/2019   -  10/10/2019
 • Aanvrager: EG RETAIL (BELGIUM)
 • Onderwerp: verder exploiteren en veranderen van een benzinestation met self-carwash
 • Ligging: Lombardsijdelaan 122
 • Termijn openbaar onderzoek: 12/09/2019   -  11/10/2019
 • Aanvrager: Tratsaert Thomas
 • Onderwerp: aanleggen van bijkomende oprit
 • Ligging: Amaat Van Walleghemstraat 37
 • Termijn openbaar onderzoek: 12/09/2019   -  11/10/2019  
 • Aanvrager: De Jonghe Nyck
 • ​Onderwerp: stockeren gasflessen
 • Ligging: Westendelaan 
 • Termijn openbaar onderzoek: 17/09/2019   -  16/10/2019
 • Aanvrager: Noncle Fabrice
 • Onderwerp: wijzigen bestemming van bergplaats naar woning (zonevreemde functiewijziging)
 • Ligging: Spermaliestraat 185
 • Termijn openbaar onderzoek: 18/09/2019   -  17/10/2019
 • Aanvrager: SISSAU - IMMOBILIEN
 • Onderwerp: bouwen van meergezinswoning na sloop bestaande bebouwing
 • Ligging: Leopoldlaan 107 - 109
 • Termijn openbaar onderzoek: 18/09/2019   -  17/10/2019
 • Aanvrager: Therry Patrick
 • Onderwerp: bouwen van een bijgebouw met garage en berging
 • Ligging: Nieuwpoortlaan 5
 • Termijn openbaar onderzoek: 19/09/2019   -  18/10/2019
 • Aanvrager: Reynaert Antony
 • Onderwerp: bouwen van een ééngezinswoning
 • Ligging: Vaartdijk-Noord 41A
 • Termijn openbaar onderzoek: 23/09/2019   -  22/10/2019
 • Aanvrager: Vanoverschelde Stefan
 • Onderwerp: plaatsen van een elektriciteitscabine, een propaangastank en 5 verticale geothermische boringen
 • Ligging: Zeltestraat 6
 • Termijn openbaar onderzoek: 24/09/2019   -  23/10/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningen en aktename meldingen

 • Aanvrager: Sissau Karel
 • Onderwerp: renoveren van de voorgevel van de residentie Rapallo II
 • Ligging: Leopoldlaan 268
 • Termijn openbaar onderzoek: 22/08/2019   -  21/09/2019
 • Aanvrager: VME residentie Binny
 • Onderwerp: renoveren van de voorgevel van de residentie Binny
 • Ligging: Koninginnelaan 52
 • Termijn openbaar onderzoek: 22/08/2019   -  21/09/2019
 • Aanvrager: Guilbert Jacques
 • Onderwerp: wegwerken van lokale depressies en egaliseren van akkerland (weigering)
 • Ligging: Schorrenbloemstraat 
 • Termijn openbaar onderzoek: 25/08/2019   -  24/09/2019
 • Aanvrager: Gunst Carol
 • Onderwerp: wijzigen van het aantal woonentiteiten
 • Ligging: Oorlogsinvalidenlaan 2A
 • Termijn openbaar onderzoek: 23/08/2019   -  22/09/2019
 • Aanvrager: Pankock Kimsy
 • Onderwerp: bouwen van een tuinhuis
 • Ligging: Amaat Van Walleghemstraat 59
 • Termijn openbaar onderzoek: 25/08/2019   -  24/09/2019
 • Aanvrager: Van Belleghem Anja
 • Onderwerp: uitbreiden van ééngezinswoning
 • Ligging: Dorpsmolenstraat 17
 • Termijn openbaar onderzoek: 20/08/2019   -  19/09/2019
 • Aanvrager: Poterat Natascha
 • Onderwerp: het houden van 9 honden (melding)
 • Ligging: Kapelstraat 9
 • Termijn openbaar onderzoek: 25/08/2019   -  24/09/2019
 • Aanvrager: Vandekerckhove Gilbert Gustaaf
 • Onderwerp: grondwaterwinning voor huishoudelijk gebruik (melding)
 • Ligging: Monnikenstraat 11
 • Termijn openbaar onderzoek: 08/09/2019   -  08/10/2019
 • Aanvrager: Bruijninckx Sarah
 • Onderwerp: isoleren en vernieuwen van de voorgevel
 • Ligging: Veldstraat 20
 • Termijn openbaar onderzoek: 08/09/2019   -  08/10/2019
 • Aanvrager: Van Hijfte Kimberley
 • Onderwerp: isoleren en vernieuwen van de voorgevel en heraanleggen voortuin
 • Ligging: Veldstraat 6
 • Termijn openbaar onderzoek: 08/09/2019   -  08/10/2019
 • Aanvrager: Dufoer Geert
 • Onderwerp: wijzigen van een meergezinswoning naar een ééngezinswoning
 • Ligging: Duinenweg 237B
 • Termijn openbaar onderzoek: 08/09/2019   -  08/10/2019
 • Aanvrager: Pyson Rik
 • Onderwerp: bouwen van ééngezinswoning met carport en fietsenberging
 • Ligging: De Schaatse 8
 • Termijn openbaar onderzoek: 08/09/2019   -  08/10/2019
 • Aanvrager: NATUURPUNT BEHEER
 • Onderwerp: aanleggen van een poel
 • Ligging: Duinenweg 
 • Termijn openbaar onderzoek: 08/09/2019   -  08/10/2019
 • Aanvrager: STRUBBE Lars
 • Onderwerp: bouwen van ééngezinswoning en carport
 • Ligging: Ter Yde 14
 • Termijn openbaar onderzoek: 08/09/2019   -  08/10/2019
 • Aanvrager: Gryspeert - Feys
 • Onderwerp: herbouwen van zonevreemde woning en bijgebouwen
 • Ligging: Zwarteweg 16
 • Termijn openbaar onderzoek: 08/09/2019   -  08/10/2019
 • Aanvrager: KLOKHOFSTEDE FOCQUAERT
 • Onderwerp: bouwen van geitenstal met overdekte mestvaalt en aanleggen van verharding
 • Ligging: Diksmuidestraat 48
 • Termijn openbaar onderzoek: 08/09/2019   -  08/10/2019
 • Aanvrager: Cloostermans Albert
 • Onderwerp: bouwen van een veranda (weigering)
 • Ligging: Wielewaalstraat 9
 • Termijn openbaar onderzoek: 08/09/2019   -  08/10/2019
 • Aanvrager: Fevery Pieter
 • Onderwerp: bouwen van een nieuwe pluimveestal en elektriciteitscabine
 • Ligging: Rattevallestraat 19 – 19A
 • Termijn openbaar onderzoek: 05/09/2019   -  04/10/2019
 • Aanvrager: EG RETAIL (BELGIUM)
 • Onderwerp: aanpassen en aanbrengen van publiciteit horend bij benzinestation
 • Ligging: parking E40 - Mannekensvere - Noord 
 • Termijn openbaar onderzoek: 05/09/2019   -  04/10/2019
 • Aanvrager: EG RETAIL (BELGIUM)
 • Onderwerp: aanpassen en aanbrengen van publiciteit horend bij benzinestation
 • Ligging: parking E40 - Mannekensvere - Zuid 
 • Termijn openbaar onderzoek: 05/09/2019   -  04/10/2019
 • Aanvrager: Simoen Joy Jacques
 • Onderwerp: verhogen van bestaand zadeldak
 • Ligging: Dorpsstraat 122
 • Termijn openbaar onderzoek: 15/09/2019   -  15/10/2019
 • Aanvrager: CINE LIGHT
 • Onderwerp: bouwen van 4 woningen - regularisatie
 • Ligging: Schorestraat 39A - 39B + Nieuwstraat 19 - 20
 • Termijn openbaar onderzoek: 15/09/2019   -  15/10/2019
 • Aanvrager: MARVA PARKEN
 • Onderwerp: slopen bestaand centrumgebouw
 • Ligging: Steenovenstraat 4
 • Termijn openbaar onderzoek: 15/09/2019   -  15/10/2019
 • Aanvrager: Faillie Shana Rachel
 • Onderwerp: renoveren van de gevels met isolatie en crepi
 • Ligging: Nieuwpoortlaan 67
 • Termijn openbaar onderzoek: 15/09/2019   -  15/10/2019
 • Aanvrager: Dewitte Inge
 • Onderwerp: verbouwen van zonevreemde woning
 • Ligging: Donkermaneschijnweg 2
 • Termijn openbaar onderzoek: 15/09/2019   -  15/10/2019
 • Aanvrager: Volkaerts Kristel
 • Onderwerp: samenvoegen 2 studio’s (0501 en 0502) tot 1 appartement
 • Ligging: Zeedijk 297
 • Termijn openbaar onderzoek: 07/07/2019   -  06/08/2019
 • Aanvrager: Kruse Erik
 • Onderwerp: bouwen van een tuinhuis
 • Ligging: Amaat Van Walleghemstraat 57
 • Termijn openbaar onderzoek: 15/09/2019   -  15/10/2019
 • Aanvrager: Pinseel Kenny
 • Onderwerp: aanleggen van bijkomende oprit
 • Ligging: Amaat Van Walleghemstraat 72
 • Termijn openbaar onderzoek: 15/09/2019   -  15/10/2019
 • Aanvrager: Vandorpe Bruno
 • Onderwerp: plaatsen van een vaste luifel voor horecazaak
 • Ligging: Portiekenlaan 11
 • Termijn openbaar onderzoek: 15/09/2019   -  15/10/2019
 • Aanvrager: Plovie Joni Ferjo
 • Onderwerp: bouwen van een tuinhuis (weigering – laatste aanleg)
 • Ligging: Loskaaistraat 71
 • Termijn openbaar onderzoek: 17/09/2019   -  16/10/2019
 • Aanvrager: Middelkerke
 • Onderwerp: aanpassen van raam tot nooddeur in voorgevel sporthal De Branding
 • Ligging: Populierenlaan 35
 • Termijn openbaar onderzoek: 29/09/2019   -  29/10/2019
 • Aanvrager: Denoo John
 • Onderwerp: verbouwen van rijwoning
 • Ligging: Spermaliestraat 11
 • Termijn openbaar onderzoek: 29/09/2019   -  29/10/2019
 • Aanvrager: Van Casteren Tamara
 • Onderwerp: verbouwen van een zonevreemde woning
 • Ligging: Vaartdijk-Zuid 52
 • Termijn openbaar onderzoek: 29/09/2019   -  29/10/2019
 • Aanvrager: Middelkerke
 • Onderwerp: bestemmingswijziging in de westelijke vleugel van het gebouw en het aanpassen van drie ramen tot een raamgeheel met deur
 • Ligging: Sluisvaartstraat 17
 • Termijn openbaar onderzoek: 29/09/2019   -  29/10/2019
 • Aanvrager: Schollier Christoph
 • Onderwerp: slopen en herbouwen van een rijwoning
 • Ligging: Brugsesteenweg 21
 • Termijn openbaar onderzoek: 29/09/2019   -  29/10/2019
 • Aanvrager: Sissau Karel
 • Onderwerp: renoveren van de voorgevel van de residentie Elysee
 • Ligging: Distellaan 50 - 52 + Arendlaan 4 - 6 - 10
 • Termijn openbaar onderzoek: 29/09/2019   -  29/10/2019
 • Aanvrager: Winne Yves Ghislain
 • Onderwerp: bestemmingswijziging van woonruimte naar bureelruimte
 • Ligging: Brugsesteenweg 107A
 • Termijn openbaar onderzoek: 29/09/2019   -  29/10/2019
 • Aanvrager: Algemene Bouw Maes
 • Onderwerp: bemaling ten behoeve van de bouw van een nieuwe school (melding)
 • Ligging: Henri Jasparlaan 29
 • Termijn openbaar onderzoek: 22/09/2019   -  22/10/2019
 • Aanvrager: GHIMAR
 • Onderwerp: uitbreiden van woonzorgcentrum TARA
 • Ligging: Fleriskotstraat 48
 • Termijn openbaar onderzoek: 29/09/2019   -  29/10/2019

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke