Bekendmaking openbaar onderzoek en beslissingen omgevingsvergunning

Inleiding

Op deze pagina vind je meer informatie over:

 • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
 • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Toelichting

De dossiers inkijken en informatie bekomen over de dossiers kan bij gemeentebestuur Middelkerke, Spermaliestraat 1, dienst Ruimte en Wonen of digitaal via het omgevingsloket. Standpunten, bezwaren of opmerkingen over de aanvragen kunnen ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief op hogervermeld adres of via het omgevingsloket.

 

Openbare onderzoeken

 • Aanvrager: VME residentie Jordaens
 • Onderwerp: regularisatie van een appartementsgebouw en renoveren van de voor- en achtergevel van de residentie Jordaens
 • Ligging: Zeedijk 249
 • Termijn openbaar onderzoek: 23/04/2019   -  22/05/2019
 • Aanvrager: Wegenbouw De Brabandere
 • Onderwerp: nivelleren van een stuk akkerland
 • Ligging: Tempelhofstraat 
 • Termijn openbaar onderzoek: 24/04/2019   -  23/05/2019
 • Aanvrager: Dejaegere Jan
 • Onderwerp: bouwen van een carport
 • Ligging: Moutstraat 10
 • Termijn openbaar onderzoek: 24/04/2019   -  23/05/2019
 • Aanvrager: Messelis Charlotte
 • Onderwerp: bouwen van woning met afzonderlijke carport en tuinberging
 • Ligging: Henri Jasparlaan 138A
 • Termijn openbaar onderzoek: 24/04/2019   -  23/05/2019
 • Aanvrager: SISSAU - IMMOBILIEN
 • Onderwerp: bouwen van meergezinswoning na sloop bestaande bebouwing
 • Ligging: Leopoldlaan 107 - 109
 • Termijn openbaar onderzoek: 30/04/2019   -  29/05/2019
 • Aanvrager: Timmerman Mark
 • Onderwerp: nivelleren van een stuk akkerland
 • Ligging: Rattevallestraat 
 • Termijn openbaar onderzoek: 03/05/2019   -  01/06/2019
 • Aanvrager: Timmerman Mark
 • Onderwerp: nivelleren van een stuk akkerland
 • Ligging: Rattevallestraat 
 • Termijn openbaar onderzoek: 03/05/2019   -  01/06/2019
   
 • Aanvrager: Fevery Pieter

 • Onderwerp: bouwen van een nieuwe pluimveestal en elektriciteitscabine

 • Ligging: Rattevallestraat 19A Rattevallestraat 19

 • Termijn openbaar onderzoek: 03/05/2019   -  01/06/2019
   

 • Aanvrager: Aquafin NV

 • Onderwerp: vervangen van transformatoren bij PS Molenstraat

 • Ligging: Molenstraat 43

 • Termijn openbaar onderzoek: 03/05/2019   -  01/06/2019

 • Aanvrager: Meyfroodt Hans
 • Onderwerp: plaatsen van zonnepanelen in de tuin
 • Ligging: Patrijsstraat 32
 • Termijn openbaar onderzoek: 10/05/2019   -  08/06/2019
 • Aanvrager: Het Groeneveld
 • Onderwerp: wijzigen van een vergunde meergezinswoning in oprichting
 • Ligging: Zeelaan 35 – 37 – 39 – 41 - 45
 • Termijn openbaar onderzoek: 13/05/2019   -  11/06/2019
 • Aanvrager: De Cort - Bellemans
 • Onderwerp: bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning met bijgebouw
 • Ligging: Spermaliestraat 109 C
 • Termijn openbaar onderzoek: 17/05/2019   -  15/06/2019
 • Aanvrager: Pankock Kimsy
 • Onderwerp: bouwen van een tuinhuis
 • Ligging: Amaat Van Walleghemstraat 59
 • Termijn openbaar onderzoek: 22/05/2019   -  20/06/2019
 • Aanvrager: Guilbert Jacques
 • Onderwerp: wegwerken van lokale depressies en egaliseren van akkerland
 • Ligging: Schorrenbloemstraat 
 • Termijn openbaar onderzoek: 23/05/2019   -  21/06/2019
 • Aanvrager: VME residentie Binny
 • Onderwerp: renoveren van de voorgevel van de residentie Binny
 • Ligging: Koninginnelaan 52
 • Termijn openbaar onderzoek: 24/05/2019   -  22/06/2019
 • Aanvrager: Van Belleghem Anja
 • Onderwerp: uitbreiden van ééngezinswoning
 • Ligging: Dorpsmolenstraat 17
 • Termijn openbaar onderzoek: 24/05/2019   -  22/06/2019
 • Aanvrager: Sissau Karel
 • Onderwerp: renoveren van de voorgevel van de residentie Rapallo II
 • Ligging: Leopoldlaan 268
 • Termijn openbaar onderzoek: 27/05/2019   -  25/06/2019
 • Aanvrager: Focquaert Guy
 • Onderwerp: bouwen van geitenstal met overdekte mestvaalt en aanleggen van verharding
 • Ligging: Diksmuidestraat 48
 • Termijn openbaar onderzoek: 27/05/2019   -  25/06/2019
 • Aanvrager: Cloostermans Albert
 • Onderwerp: bouwen van een veranda
 • Ligging: Wielewaalstraat 9
 • Termijn openbaar onderzoek: 28/05/2019   -  26/06/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningen en aktename meldingen

 • Aanvrager: Vanoverschelde Lesley

 • Onderwerp: uitbreiden van een vergund landbouwbedrijf met een melkveestal en loods

 • Ligging: Brouwerijhofstraat 1

 • Termijn openbaar onderzoek: 26/04/2019   -  26/05/2019

 • Aanvrager: Decorte Marc
 • Onderwerp: vernieuwen van de voorgevel met behoud van de lijnstelling
 • Ligging: Dahliastraat 12
 • Termijn openbaar onderzoek: 07/05/2019   -  06/06/2019
 • Aanvrager: Groep Huyzentruyt
 • Onderwerp: bouwen van een gekoppelde ééngezinswoning
 • Ligging: Nieuwe Burgweg 11
 • Termijn openbaar onderzoek: 07/05/2019   -  06/06/2019
 • Aanvrager: Groep Huyzentruyt
 • Onderwerp: bouwen van 2 gekoppelde ééngezinswoningen
 • Ligging: Nieuwe Burgweg 10 - 12
 • Termijn openbaar onderzoek: 07/05/2019   -  06/06/2019
 • Aanvrager: Werquin Gauthier
 • Onderwerp: renoveren van de voor-, zij-, en achtergevel van de residentie Edelweiss
 • Ligging: Henri Jasparlaan 180
 • Termijn openbaar onderzoek: 07/05/2019   -  06/06/2019
 • Aanvrager: Depoortere Bruno
 • Onderwerp: bijstellen verkaveling V9502
 • Ligging: St.-Laureinsstraat 6
 • Termijn openbaar onderzoek: 07/05/2019   -  06/06/2019
 • Aanvrager: Billigh Tony
 • Onderwerp: verbouwen van een zonevreemde woning en herbouwen van een bijgebouw
 • Ligging: Legeweg 4
 • Termijn openbaar onderzoek: 07/05/2019   -  06/06/2019
 • Aanvrager: Depoorter Heidi
 • Onderwerp: bouwen nieuwe machineloods na afbraak varkensstal, plaatsen bovengrondse mestsilo en verandering (wijziging, uitbreiding en toevoeging) van een landbouwbedrijf
 • Ligging: Sint-Pieterskapelleweg 6
 • Termijn openbaar onderzoek: 07/05/2019   -  06/06/2019
 • Aanvrager: Vansteenkiste Deborah
 • Onderwerp: opsplitsen handelsgelijkvloers en woongedeelte (melding)
 • Ligging: Nieuwpoortlaan 5
 • Termijn openbaar onderzoek: 07/05/2019   -  06/06/2019
 • Aanvrager: Boudt Kevin
 • Onderwerp: aanleggen van een bijkomende oprit
 • Ligging: André Titecastraat 14
 • Termijn openbaar onderzoek: 07/05/2019   -  06/06/2019
 • Aanvrager: Syryn Gunther
 • Onderwerp: verbouwen woning met handelszaak
 • Ligging: Dorpsstraat 103
 • Termijn openbaar onderzoek: 07/05/2019   -  06/06/2019
 • Aanvrager: Sissau Karel
 • Onderwerp: renoveren van dak en voor-, zij- en achtergevel van de residentie Sydney (weigering)
 • Ligging: Zeedijk 271 - 273
 • Termijn openbaar onderzoek: 07/05/2019   -  06/06/2019
 • Aanvrager: Verledens Monique Katrijn
 • Onderwerp: aanbouwen van een afdak (weigering)
 • Ligging: St.-Theresiastraat 1
 • Termijn openbaar onderzoek: 07/05/2019   -  06/06/2019
 • Aanvrager: AMARE
 • Onderwerp: bouwen van een meergezinswoning na sloop bestaande bebouwing
 • Ligging: Wulpenlaan 8
 • Termijn openbaar onderzoek: 07/05/2019   -  06/06/2019
 • Aanvrager: Jonckheere Roland
 • Onderwerp: bouwen van een garage - regularisatie (weigering)
 • Ligging: Spermaliestraat 48
 • Termijn openbaar onderzoek: 07/05/2019   -  06/06/2019
 • Aanvrager: Eerlings - Lair
 • Onderwerp: bouwen van woning en stalling in vervanging
 • Ligging: Cuyleweg 5
 • Termijn openbaar onderzoek: 08/05/2019   -  07/06/2019
 • Aanvrager: Chen Pengpeng
 • Onderwerp: samenvoegen van 2 handelszaken tot 1 restaurant
 • Ligging: Leopoldlaan 26 – 28 - 30
 • Termijn openbaar onderzoek: 12/05/2019   -  11/06/2019
 • Aanvrager: Soete Francis
 • Onderwerp: plaatsen van lichtreclame en ATM-geldautomaat
 • Ligging: Lombardsijdelaan 150 - 152
 • Termijn openbaar onderzoek: 12/05/2019   -  11/06/2019
 • Aanvrager: Baeteman Kristof
 • Onderwerp: uitbreiden stalling, verplaatsen mestvaalt, functiewijziging van mestvaalt naar berging en uitbreiden en regulariseren sleufsilo's
 • Ligging: Snipgatstraat 7 - 7A
 • Termijn openbaar onderzoek: 19/05/2019   -  18/06/2019
 • Aanvrager: AGENCE MAR'IMMO
 • Onderwerp: renoveren van de voorgevel van de residentie Bel Air
 • Ligging: Zeedijk 209 - 210 - 211
 • Termijn openbaar onderzoek: 19/05/2019   -  18/06/2019
 • Aanvrager: Gzom Ali
 • Onderwerp: aanleggen van een bijkomende oprit
 • Ligging: Amaat Van Walleghemstraat 43
 • Termijn openbaar onderzoek: 19/05/2019   -  18/06/2019
 • Aanvrager: Huysman Bouw
 • Onderwerp: bouwen van 3 aaneengesloten woningen
 • Ligging: André Titecastraat 45 - 47 - 49
 • Termijn openbaar onderzoek: 19/05/2019   -  18/06/2019
 • Aanvrager: Huysman Bouw
 • Onderwerp: bouwen van 3 aaneengesloten woningen
 • Ligging: Amaat Van Walleghemstraat 45 - 47 - 49
 • Termijn openbaar onderzoek: 19/05/2019   -  18/06/2019
 • Aanvrager: Joyce Invest
 • Onderwerp: uitbreiden van bestaand hotelcomplex Ibis Airport Middelkerke (weigering)
 • Ligging: Kalkaartweg 4B
 • Termijn openbaar onderzoek: 19/05/2019   -  18/06/2019
 • Aanvrager: Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel
 • Onderwerp: verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden door exploitant
 • Ligging: Koninklijke Baan 196 + Nieuwpoortlaan 80
 • Termijn openbaar onderzoek: 21/05/2019   -  20/06/2019
 • Aanvrager: Degroote Kristof- Lafaut Isabel
 • Onderwerp: bronbemaling tbv plaasen van een kelder

 • Ligging: Fleriskotstraat 84

 • Termijn openbaar onderzoek: 20/05/2019  -  19/06/2019

 • Aanvrager: Feys Dirk
 • Onderwerp: aanbouwen van landbouwloods
 • Ligging: Spermaliestraat 270
 • Termijn openbaar onderzoek: 26/05/2019   -  25/06/2019
 • Aanvrager: Kemel Andries
 • Onderwerp: plaatsen van een broodautomaat
 • Ligging: Brugsesteenweg 52
 • Termijn openbaar onderzoek: 26/05/2019   -  25/06/2019
 • Aanvrager: Kemel Andries
 • Onderwerp: plaatsen van een broodautomaat
 • Ligging: Lombardsijdelaan 167
 • Termijn openbaar onderzoek: 26/05/2019   -  25/06/2019
 • Aanvrager: Immobiliën Wim Pieters
 • Onderwerp: slopen van een meergezinswoning
 • Ligging: Henri Jasparlaan 163
 • Termijn openbaar onderzoek: 26/05/2019   -  25/06/2019
 • Aanvrager: Mensaert Ingrid Suzanne
 • Onderwerp: aanbrengen van isolatie en sierpleister op de voorgevel
 • Ligging: Oostendelaan 167
 • Termijn openbaar onderzoek: 26/05/2019   -  25/06/2019
 • Aanvrager: Buidin Christophe
 • Onderwerp: aanpassen gevelopeningen voorgevel
 • Ligging: Schoolstraat 28
 • Termijn openbaar onderzoek: 26/05/2019   -  25/06/2019
 • Aanvrager: Gheeraert Bjorn
 • Onderwerp: bouwen van garages
 • Ligging: Santhovenstraat 34
 • Termijn openbaar onderzoek: 26/05/2019   -  25/06/2019
 • Aanvrager: Van Den Broucke Danny Hector
 • Onderwerp: aanleggen van 2 padelterreinen (weigering)
 • Ligging: Duinenweg 437
 • Termijn openbaar onderzoek: 26/05/2019   -  25/06/2019
 • Aanvrager: Euro Shop
 • Onderwerp: verbouwen van gedeelte winkel tot restaurant (weigering)
 • Ligging: Oostendelaan 300A - 300B
 • Termijn openbaar onderzoek: 26/05/2019   -  25/06/2019
 • Aanvrager: Roosemont Stijn
 • Onderwerp: aanbrengen publiciteitsbord tegen gevel
 • Ligging: René Mouchottestraat 8
 • Termijn openbaar onderzoek: 02/06/2019   -  02/07/2019
 • Aanvrager: Boddez Marnix
 • Onderwerp: herbouwen van woning - gewijzigde plannen in functie van isolatie en ventilatie
 • Ligging: Leffingestraat 37
 • Termijn openbaar onderzoek: 02/06/2019   -  02/07/2019
 • Aanvrager: Knaepen Willy
 • Onderwerp: bouwen van een ééngezinswoning
 • Ligging: Dahliastraat 15
 • Termijn openbaar onderzoek: 02/06/2019   -  02/07/2019
 • Aanvrager: Claes Linda Maria
 • Onderwerp: isoleren en vernieuwen van de voorgevel
 • Ligging: Veldstraat 18
 • Termijn openbaar onderzoek: 02/06/2019   -  02/07/2019
 • Aanvrager: Houthoofdt Yves
 • Onderwerp: uitbreiden van bestaande woning en bouwen van loods
 • Ligging: Rattevallestraat 16
 • Termijn openbaar onderzoek: 02/06/2019   -  02/07/2019
 • Aanvrager: Van Litsenborgh Philippe
 • Onderwerp: aanleggen van een bijkomende oprit
 • Ligging: Ter Yde 132
 • Termijn openbaar onderzoek: 02/06/2019   -  02/07/2019

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën