Mannekensvere

Ontstaan

De oudste sporen van bewoning in Mannekensvere dateren uit de Gallo-Romeinse periode. Mannekensvere zelf ontstond, wellicht in de eerste helft van de 12de eeuw, als gehucht langs de middeleeuwse verbindingsweg Nieuwpoort-Brugge. 

Oversteekplaats

Het scheepvaartverkeer Ieper-Nieuwpoort op de Ijzer passeerde er. Voor de graven van Vlaanderen was Mannekensvere daarom een belangrijk verkeersknooppunt waar ze tol konden eisen.

In 1171 wordt de naam 'Mannekini overvaram' voor het eerst vermeld. Tegen betaling kon men op deze plaats een veerboot nemen over de Ijzer. Mannekin was waarschijnlijk de grafelijke functionaris die het veer bediende. In 1287 werd het veer vervangen door de Gravenbrug. De huidige Uniebrug kwam er in de Franse tijd. 

Parochie Mannekensvere

Onder impuls van de Tempeliers, die heel wat eigendommen en rechten hadden in de buurt, werd bij het gehucht al vroeg een kapel gebouwd die enige tijd later zelfs uitgroeide tot een volwaardige kerk. De parochie Mannekensvere was een afsplitsing van de oude moederparochie Leffinge. Een religieus-politiek geïnspireerde poging om de naam te wijzigen in Sint-Maria-Kapelle mislukte. 

20ste eeuw

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het dorp gelegen in de frontstreek en werd het volledig van de kaart geveegd. Mannekensvere bleef een onafhankelijke gemeente tot 1971. Toen werd het geïncorporeerd in de nieuwe gemeente Spermalie. In 1977 werd het bij Middelkerke gevoegd.

850-jarig bestaan

Op 11 juli wordt het 850-jarig bestaan van de gemeente gevierd. Om 11.00 u. wordt er gestart met een aperitiefconcert met de covergroep 50 tinten Brijs. Nadien volgen er verschillende optredens, animatie en een schelleke van de zeuge.