Koude Schuur

Koude Schuur

Deze hoeve was oorspronkelijk een uithof van de tempeliers. Ze wordt al vermeld in 1392 en staat afgebeeld op de kaart van het Brugse Vrije naar Pieter Pourbus (1561-1571). De tempeliers kregen deze grond rechtstreeks door schenking van de graven van Vlaanderen in de 12de eeuw. Ze gebruikten de geschonken grond als landbouwgrond en trokken daarom ook dit grote hof op. De walgracht omsloot een woonerf van wel 100m op 100m en is tot 8m breed. Het ging dus om een vrij prestigieuze site.

De naam 'Koude Schuur' verwijst naar de natte bodemgesteldheid die ervoor zorgt dat de grond in de lente moeilijk opwarmt. Deze ‘koude gronden’ zijn de ingepolderde IJzerpolders, waarop dit hof werd aangelegd. Van de oorspronkelijke omwalling zijn nog steeds sporen zichtbaar, al is de hoeve in 1921 heropgebouwd na oorlogsschade. Waarschijnlijk was de architect Théo Raison voor het ontwerp van de wederopbouw verantwoordelijk.