Drie modernistische woningen

Deze woningen zijn beschermd als monument bij M.B. van 10/06/2002.

Deze drie bijna identieke kleine villa's zijn gebouwd in 1936 naar ontwerp van Pierre Vandervoort (Westende).

Door te kiezen voor een stijl aanleunend bij de Nieuwe Zakelijkheid brak Vandervoort met de traditie van de toen gangbare cottagestijl. Voor die periode was dit zeker vooruitstrevend en opmerkelijk.

Opvallend is het kubistisch gevelparement van in- en uitspringende gevelvlakken en de doorgetrokken waterlijsten die zorgen voor een horizontaliserend effect.