Westende

Getijdengebied

In de middeleeuwen had de kust een ander karakter dan vandaag. Via getijdengeulen drong het zeewater diep het land binnen en gaf het ontstaan aan een groot schorrengebied. Op de hoger gelegen droge gronden was bewoning mogelijk. Een van die bewoonbare zones was Testerep, een landstrook aan de zee die van het binnenland was afgescheiden door de Testerepgeul.

De ‘vakerie’ van de heren van Westende

Op Testerep ontstonden verschillende nederzettingen. Westende was daar één van. In de 10de en 11de eeuw was de omgeving van Westende in handen van de Graven van Vlaanderen. Deze gaven het in leen aan de heren van Westende, een lokale elite. Wellicht is Westende ontstaan als een nederzetting bij hun koeboerderij (vaccaria/vakerie). De eerste vermelding van Westende als nederzetting dateert van 1173.

Woeste stormen, plunderende soldaten

De verdere geschiedenis van Westende werd gekenmerkt door een continue strijd tegen de elementen en de herhaalde verwoestingen door langstrekkende troepen. De Slag bij Nieuwpoort, uitgevochten in juli 1600 tussen de katholieke Spanjaarden en protestantse Hollanders in het naburige Lombardsijde, was bijzonder destructief. Telkens kon het dorp zich echter herstellen. Tot eind 19de eeuw bleef het gemeenschap die vooral van landbouw en veeteelt leefde, in combinatie met enige strandvisserij.

Westende-Bains

De badplaats Westende ontstond toen de Brusselse industrieel Eduard Otlet, later opgevolgd door zijn zoon Paul Otlet, in 1896 een badplaats oprichtte op gronden die hij voorheen als jachtterrein gebruikte. De nieuwe badplaats lag deels op grondgebied van buurgemeente Middelkerke. Voor de uitbouw van deze ‘plage’ werd een beroep gedaan op de grootste architecten en stedenbouwkundigen van die tijd zoals Alban Chambon en Octave Van Rysselberghe. Westende was toen immers ‘the place to be’ aan de Belgische kust voor iedereen die geld had en aanzien genoot. Pogingen om van Westende-bad een afzonderlijke gemeente te maken mislukten.

Naoorlogse geschiedenis

De Eerste Wereldoorlog veegde Westende volledig van de kaart. Dorp en badplaats herrezen maar Westende verloor een stuk van zijn aantrekkingskracht voor elitaire vakantiegangers. Na de tweede Wereldoorlog verzekerde het vakantieoord voor zichzelf een toekomst door mee te stappen in het opkomende massa- en sociale toerisme. Nadat Lombardsijde in 1971 bij Westende werd gevoegd, onderging deze laatste enkele jaren later hetzelfde lot. In 1977 werd het bij de fusiegemeente Middelkerke gevoegd.