Schuddebeurze

Schuddebeurze

Dit natuurgebied van 37 ha wordt door Natuurpunt beheerd. Regelmatig worden wandelingen in het gebied georganiseerd maar daarnaast is op bepaalde paden het gebied ook vrij toegankelijk (geen honden toegelaten).

De duinen in de Schuddebeurze zijn zo oud dat de kalk die er ooit aanwezig was, diep is uitgeloogd (mineralen en organische stoffen zijn verdwenen). Daardoor is een eerder zuur milieu ontstaan, met een bijzondere en unieke soortensamenstelling als gevolg: heide met gaspeldoorn en zandblauwtje als blikvangers. Delen van het gebied zijn dan ook terecht beschermd als landschap. In deze duinen ontspringt een zoetwaterbeek, de Schuddebeurzebeek. Zij watert het gebied af.

Bominslagen van voornamelijk WO I geven het gebied een microreliëf, waarin tevens een aantal bunkers, loopgravan en munitiedepots werden aangelegd tijdens WO II.

De Schuddebeurzeweg waarlangs dit natuurgebied zich situeert, is de oudst vermelde landweg uit het gebied (al in 1244), de Burgweg. Deze verbond Brugge onder meer met Leffinge en Westende.

En de naam? Die verwijst misschien naar de gevaren onderweg, toen je nog kon overvallen worden en je beurs (portefeuille) leeg mocht schudden…