Plechtigheden en recepties

Je leest regelmatig in de krant dat een persoon, vereniging of organisatie in het gemeentehuis werd ontvangen. Of je kent wellicht ook familie of buren die al ter gelegenheid van een huwelijksjubileum in de bloemen werden gezet.

Wat zijn nu precies de criteria voor een ontvangst, huldiging of receptie door het gemeentebestuur?

Huwelijksjubilea

Wie 50, 60, 65 of 70 jaar gehuwd is en in Middelkerke woont, heeft recht op een huldiging door het gemeentebestuur (= geen verplichting!).

Je hoeft hiervoor zelf niets te ondernemen: het gemeentebestuur beschikt zelf over alle gegevens van de koppels die in aanmerking komen voor een huwelijksjubileum.

  • Wie 50 jaar gehuwd is, wordt door de gemeente uitgenodigd naar een gezamenlijke viering.
  • Wie 60, 65 en 70 jaar gehuwd is, wordt gevraagd of een afvaardiging van het college ten huize van of in een feestlokaal in Middelkerke gewenst is, omstreeks de feestdatum.

100-jarige

Wie 100 jaar wordt, heeft recht op een huldiging door het gemeentebestuur (= geen verplichting!).

Je hoeft hiervoor zelf niets te ondernemen: het gemeentebestuur beschikt zelf over alle gegevens

Er wordt gevraagd of een afvaardiging van het college ten huize van of in een feestlokaal in Middelkerke gewenst is, omstreeks de feestdatum.

Verenigingen

Ook Middelkerkse verenigingen kunnen gehuldigd worden of een gemeentelijke receptie aanvragen. Hiervoor moet je voldoen aan een van volgende criteria:

  • belangrijke verjaardagen Middelkerkse verenigingen: 25, 50, 75 en 100-jarig bestaan
  • kampioenen(ploegen) of uitzonderlijke prestaties
  • officiële opening, belangrijke manifestaties of evenementen
  • De receptie moet plaatsvinden in Middelkerke

Prijs

Gratis, tenzij het college van burgemeester en schepenen anders beslist.