Gebruik openbaar domein naar aanleiding van werkzaamheden/verhuis

Omschrijving

Het openbaar domein bevat alles wat geen private eigendom is. Het omvat o.m. wegen, voetpaden, wegbermen, vluchtheuvels, rotondes en pleinen.
Niemand mag voor privé-doeleinden het openbaar domein gebruiken zonder een voorafgaande schriftelijke vergunning van het gemeentebestuur, den k maar aan het plaatsen van stellingen, containers, materieel, materiaal, kranen, werkloodsen, verhuisliften of verhuiswagens.

Werkwijze

De aanvrager dient een vergunningsaanvraag te doen en dit ten minste 10 werkdagen voor de aanvang van de ingebruikname van het openbaar domein.

Pas na aflevering van de vergunning kan het openbaar domein ingenomen worden.

Doe een vergunningsaanvraag

Kostprijs

Een container plaatsen kost € 12 per dag.  Voor alle andere innames wordt € 0,50 per m² per dag aangerekend.  Het plaatsen van verkoopsburelen – ook deze gevestigd in caravans- buiten de rooilijn op het voetpad, op parkeerplaatsen of zelfs op de openbare weg, is onderworpen aan het plaatsrecht van € 250,00 per m² en per jaar, met een minimum van 1 jaar. Er wordt steeds minimum € 25 aangerekend.

Verwante info en producten

Belastingsreglement op het innemen van een gedeelte van de openbare weg voor inlijving bij een bouwwerf

Zie ook: artikel 216 van de APV - wat kan in de toeristische zone in juli en augustus

Stedenbouwkundige verordening - werken in de toeristische zone

Algemene voorwaarden inname openbaar domein