Rechten en plichten

Met de ondertekening van de huurovereenkomst zetten beide partijen een stap die ze niet zomaar ongedaan kunnen maken.

De verhuurder:

 • levert de woning in goede staat van onderhoud af. De woning moet voldoen aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid (artikel 2 van de woninghuurwet) én aan de minimale kwaliteitseisen opgelegd door de Vlaamse Wooncode;
 • voert de herstellingswerken uit die ten laste van de verhuurder zijn. Herstellingen ten laste van de verhuurder en huurder zijn sinds 15/06/07 van dwingend recht. Huurovereenkomsten die werden afgesloten vanaf 15/06/07 kunnen daar bijgevolg niet meer geldig afwijken.
 • betaalt de onroerende voorheffing;
 • heeft het recht van bezoek van de woning voor nazicht en het uitvoeren van dringende herstellingen;
 • ontvangt de huurgelden.

De huurder:

 • heeft het volle genot van de woning;
 • betaalt de huurprijs op de gestelde vervaldagen;
 • gebruikt en onderhoudt de woning als een goede huisvader. Dit betekent dat hij de woning onderhoudt, verlucht en verwarmt en de noodzakelijke herstellingswerken uitvoert.
 • voorziet de woning met voldoende meubels en huisraad;
 • sluit een brandverzekering af;
 • moet de bestemming van de woning respecteren (doorgaans als hoofdverblijfplaats);
 • meldt de gebreken aan de verhuurder met een aangetekend schrijven;
 • verleent de verhuurder toegang om herstellingswerken uit te voeren;
 • geeft de woning bij het beëindigen van de huurovereenkomst terug in de staat waarin hij ze ontvangen heeft.

Het is van zeer groot belang dat zowel huurder als verhuurder steeds hun verplichtingen nakomen en niet alleen hun rechten laten gelden.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke