Leegstand, verwaarlozing en verkrotting

Wat is leegstand, verwaarlozing en verkrotting? 

  • leegstand (12 maanden niet gebruikt overeenkomstig de functie);
  • verwaarlozing (de buitenkant van de woning takelt af);
  • ongeschiktheid (de kwaliteit van de woning voldoet niet meer);
  • onbewoonbaarheid (de kwaliteit van de woning is zodanig slecht dat er een gevaar is voor het leven/de gezondheid).

Hoe worden leegstand, verwaarlozing en verkrotting aangepakt?

Omdat dit niet alleen zware gevolgen heeft voor de woning zelf, maar ook voor de buurwoningen en de wijk, wordt er kordaat opgetreden:

M'n woning is terug in gebruik/conform, wat nu?

Wanneer er een einde is gekomen aan de leegstand van een woning of een pand, neem je best zo snel mogelijk contact op met de gemeentelijke dienst huisvesting en wonen (woonwinkel). Van zodra er gedurende minstens 6 ononderbroken maanden opnieuw gebruik is van de woning of het pand, kan het van de gemeentelijke inventaris leegstand geschrapt worden.

Wanneer je een ongeschikt of een onbewoonbaar verklaarde woning hebt gerenoveerd, dan neem je best zo snel mogelijk contact op met de gemeentelijke dienst huisvesting en wonen (woonwinkel). Een medewerker komt dan ter plaatse een kwaliteitscontrole uitvoeren. Wanneer uit de controle blijkt dat de woning voldoende en op een correcte manier werd gerenoveerd, dan wordt het besluit burgemeester tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring opgeheven.