Aankoop - en vervolgpremie

Om jonge gezinnen financieel te ondersteunen bij de aankoop van een woning, een appartement of een stuk bouwgrond in Middelkerke, heeft het gemeentebestuur sinds januari 2014 een aankoop- en vervolgpremie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de aankoop-en vervolgpremie moeten volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • Minstens één aanvrager is op het ogenblik van de aanvraag maximaal 40 jaar;
  • Op het ogenblik van de aanvraag is de aankoopakte max. 6 maanden oud;
  • Op het ogenblik van de aanvraag heeft men geen andere woning in volle eigendom of volle vruchtgebruik;
  • Men dient de woning zelf te gaan bewonen binnen de 2 jaar na de aanvraag en dit voor minstens 10 jaar.

Bedrag

De aankooppremie is een premie die je kan aanvragen bij het aankopen van een bestaande of een nieuwe woning in Middelkerke of bij de aankoop van een perceel bouwgrond in Middelkerke. De premie bedraagt minimaal 2.500 euro en kan oplopen tot 3.500 euro afhankelijk van het aantal kinderen ten laste (250 euro per kind, maximaal 3 kinderen) en het feit of de woning al dan niet geïnventariseerd was bij de aankoop (250 euro indien geïnventariseerd).

De vervolgpremie bestaat uit een gedeeltelijke teruggave van het gemeentelijk aandeel in de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar. Deze bedraagt standaard 50% . Indien je kinderen ten laste heeft, of de woning op de inventaris leegstand of verkrotting opgenomen was bij aankoop, bedraagt de premie 75%.

Hoe aanvragen

Beide premies moeten aangevraagd te worden door middel van een standaardformulier. Het standaardformulier vermeldt telkens de bewijsstukken die ingediend moeten worden. Dit formulier, vergezeld van de nodige stavingstukken, mag je afgeven aan de balie, opsturen of doormailen. 

Reglement en aanvraagformulier