Beleidsplan Ruimte Middelkerke

Beleidsplan Ruimte Middelkerke

Met de opmaak van een Beleidsplan Ruimte voor Middelkerke kiest het gemeentebestuur voor een strategisch plan waarin een duidelijk ruimtelijk toekomstperspectief wordt geschetst en in beeld wordt gebracht. Het beleidsplan ruimte wordt een dynamisch plan dat naast een visie op de lange termijn ook concrete acties voorziet onder de vorm van strategische projecten. Het Beleidsplan Ruimte vervangt het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS).

Meer weten?

Maak een afspraak

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke