Sint-Pieters-Kapelle

Jonkvrouw Gela

Het ontstaan van Sint-Pieters-Kapelle is terug te voeren op een adellijke dame, Gela genoemd, die samen met haar volgelingen een kapel en religieuze gemeenschap oprichtte nabij het gehucht Honkevliete, op het toenmalige grondgebied van Gistel. Ze kreeg hiervoor in 1200 zelfs de uitdrukkelijke steun van paus Innocentius III. De gronden waren wellicht een schenking van de Graaf van Vlaanderen.

Spermaliehof

Toen deze gemeenschap enige tijd later, op de plaats van het huidige Spermaliehof, een nieuw en groter klooster liet optrekken – abdij Nieuwland – besliste de bisschop van Doornik in de loop van de 13de eeuw om van Honkevliete/Sint-Pieters-Kapelle een zelfstandige parochie te maken. De kloostergemeenschap, die ondertussen was aangesloten bij de Cisterciënzerorde, verhuisde opnieuw in 1242, dit keer naar Spermalie in de buurt van Sijsele. De oude gebouwen bleven als priorij in gebruik tot 1452, en later als gewone hoeve . De naam Nieuwland werd in de loop der tijd vervangen door Spermaliehof, naar de locatie van het nieuwe hoofdklooster.

Theo Raison

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het oude dorp volledig verwoest. De wederopbouw gebeurde volgens het aanleg- en rooilijnenplan van Theo Raison uit Brugge. Hij was ook de architect van heel wat beeldbepalende gebouwen in Sint-Pieters-Kapelle, o.a. de Sint-Pieterskerk, het Spermaliehof, de gemeenteschool, de pastorie en het gemeentehuis. In 1971 werd Sint-Pieters-Kapelle bij de nieuwgevormde gemeente Spermalie gevoegd, in 1977 bij Middelkerke.

Vandaag is de kerk een K.E.R.K. geworden: Kunsthalle Ervinck, waarin kunstenaar Nick Ervinck hedendaagse kunst toont.