Schuddebeurze

Op zoek naar de ontstaansgeschiedenis van de Schuddebeurze?

De Schuddebeurze is beschermd natuurgebied met historische landschappen en een middeleeuwse hoeve. 

Vanaf zaterdagnamiddag 7 november 2020 is het nieuwe uitkijkplatform bovenop een oorlogsbunker toegankelijk voor het publiek

De bunkersite ligt in het natuurgebied de Schuddebeurze. De ondergrond bestaat er uit oude kalkarme duinen, waardoor we hier heel wat bijzondere planten zoals gaspeldoorn en onderaardse klaver aantreffen. Natuurpunt Middenkust staat in voor het beheer van het natuurreservaat.

Natuurinrichting Schuddebeurze: bouw uitkijkplatform

Wat?

De Schuddebeurze wordt beter toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Bekijk het infokrantje

Hoe?

De VLM bouwt een uitkijkplatform op de bunkersite Bamburg uit de Tweede wereldoorlog. Ook zullen kleine herstelwerken aan de bunkers worden uitgevoerd en zal één bunker ingericht worden voor vleermuizen. Om vandalisme in de bunkers tegen te gaan, worden toegangen afgesloten d.m.v. deuren. Hiervoor kan het natuurinrichtingsproject genieten van Europese subsidiëring via het Interreg-project VEDETTE (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

Doel van het project

Het doel van het natuurinrichtingsproject is om Europese topnatuur te realiseren in en om het natuurgebied Schuddebeurze:

  • een aaneengesloten gebied vormen van zure duingraslanden, duinheide, vochtige duinvalleien en struweel
  • het leefgebied van de kamsalamander herstellen
  • de overgang van duinen naar polders natuurlijker maken

Daarnaast worden delen van het natuurgebied beter toegankelijk gemaakt voor het publiek, zonder de natuur te belasten en neemt men maatregelen om de bunkers van de zgn. Atlantikwall-site te bewaren.

Hierin kaderen de werken van volgend jaar, maar ook in de daaropvolgende jaren zullen heel wat terreinwerken worden uitgevoerd.

Waar?

Natuurreservaat Schuddebeurze van Natuurpunt.

Wanneer?

Werken starten in september 2020. Vanaf zaterdagnamiddag 7 november is de site toegankelijk voor het publiek. 

Contact

Wie vragen of suggesties heeft, kan contact opnemen met de projectleider: els.ameloot@vlm.be of 050 45 81 14.

Meer info nodig?

Partners

Met dank aan:

  • De Vlaamse overheid (de Vlaamse Landmaatschappij, VLM en het Agentschap voor Natuur en Bos, ANB)
  • Site VLM
  • Europese subsidiëring via het Interreg-project VEDETTE (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)
  • Site Vedette (Provincie West-Vlaanderen)

Vlaamse Duinen

Het gebied Schuddebeurze maakt deel uit van de Vlaamse Duinen. Binnen het project VEDETTE is het de ambitie om het duinlandschap en de polders van Duinkerke (Frankrijk) tot Westende (België) te behouden en op te waarderen.

Schuddebeurze bunkers 3 meter dik

Schuddebeurze oorlog aftocht

Schuddebeurze oorlog camouflage

Schuddebeurze natuur distel

Schuddebeurze natuur duvekoten

Schuddebeurze oorlog handgranaat

Schuddebeurze jeroom

Schuddebeurze natuur moestuin

Schuddebeurze oorlog oude soldaten

Schuddebeurze natuur oude zure duinen

Schuddebeurze natuur paddezand

Schuddebeurze schijnwerper

Schuddebeurze oorlog toiletbunker

Schuddebeurze zokke

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks het laatste nieuws van Middelkerke

Categorieën