Paarden

Print
 • Het paardrijden kan enkel gebeuren met een opgezadeld paard, met bit en bereden door één ruiter.
 • Het is verboden op het strand en de duinen een rijdier te laten begeleiden of te laten berijden door een kind, jonger dan 14 jaar. Die leeftijd wordt echter teruggebracht op 12 jaar voor de bestuurders van rijdieren, op voorwaarde dat zij begeleid worden door een ruiter die ten minste 21 jaar oud is.
 • Het rijden met een paard op de openbare weg kan vanaf 14 jaar. Vanaf 12 jaar mag je ook op de openbare weg rijden, maar enkel als je vergezeld bent van een ruiter die minimum 21 jaar is. Indien een rijschool een geleide wandeling te paard doet, moet dit gebeuren onder begeleiding van een begeleider van minimum 16 jaar.
 • Binnen de bebouwde kom is het te allen tijde verboden te galopperen. 
 • Begeleiders of ruiters van rijdieren zijn verantwoordelijk voor het opruimen of laten opruimen van de uitwerpselen van deze dieren.
 • Elk bereden paard dat aanwezig is op het strand moet op een steeds zichtbare wijze en aan beide zijden een identificatie, geregistreerd nummer of kenteken dragen, groot 15 cm. op 15 cm. waarop de letters "MI"" voorkomen evenals een identificatienummer.  De uitvoering hiervan gebeurt door zwarte letters (minimum 5 cm.) op een witte achtergrond. De vermelde plaat wordt tegen kostprijs afgeleverd door het Gemeentebestuur, waar tevens een naamregister van de afgeleverde platen wordt bijgehouden dat moet toelaten de eigenaar of de bestuurder van het desbetreffende rijdier te identificeren. De platen kunnen ook rechtstreeks door de maneges uit de gemeente aangebracht worden mits de nummers vooraf aan het gemeentebestuur zijn medegedeeld teneinde elk dubbel gebruik te vermijden.
 • Voor individuele personen of groepen die maximaal 1 week in de gemeente verblijven, worden door het gemeentebestuur speciale identificatienummers ter beschikking gesteld van de maneges.  Deze maneges kunnen deze nummers uitreiken indien aan de voorwaarden is voldaan. De voorlopige nummers kunnen tegen betaling van een waarborg ook bij het Gemeentebestuur afgehaald worden.
 • Tegen gebeurlijke ongevallen moeten de eigenaars of uitbaters bij een wettig erkende maatschappij behoorlijk en genoegzaam verzekerd zijn.
 • Het verkeer met rijdieren is altijd verboden:
  • op het strand boven de hoogwaterlijn, behoudens om de waterlijn te bereiken. Dit moet stapvoets via de kortste weg gebeuren. Dat geldt ook voor het verlaten van het strand en/of de waterlijn.
  • in de duinen, tenzij op de daartoe aangelegde ruiterpaden.
 • Buiten de paasvakantie, pinkstervakantie en de periode tussen 1 juni en 15 september, mag je met paarden op het strand.
 • In de paasvakantie, de pinkstervakantie en de periode tussen 1 juni en 15 september kan er enkel op het strand gereden worden in de volgende zones:

  • tussen 19.30 u. en 24 u. tussen de golfbreker van de Paul Houyouxstraat en de Zeedijk nr. 300 (Grand Hotel Bellevue - de Rotonde).

  • tussen 19.30 u. en 24 u. tussen de golfbreker van de Strandlaan en Nieuwpoort

 • De voorschriften voor rijdieren zijn niet van toepassing op de ruiters van de politie in de uitoefening van hun functie, of de paarden gebruikt bij de paardenvisserij of door paarden bereden door aangestelden van een erkende bewakingsonderneming.

 

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks het laatste nieuws van Middelkerke

Categorieën