Provinciaal Domein Raversijde

Antlantikwall

Antlantikwall

In het beschermd duingebied van het voormalige Domein Prins Karel bevindt zich een unieke historische site van de moderne vestingbouw: zestig constructies uit de twee wereldoorlogen, verbonden door twee kilometer open of onderaardse gangen. Dit uitzonderlijk geheel is bijzonder goed bewaard gebleven, doordat prins Karel stelselmatig elke poging tot afbraak geweigerd heeft.
 
In het openluchtmuseum zijn twee afzonderlijke wandelingen mogelijk, welke elk ongeveer 90 minuten in beslag nemen.
De eerste wandeling, waarbij de klemtoon vooral op de Eerste Wereldoorlog ligt, toont de stellingen van de batterij Aachen (gebouwd in 1915).
Een tweede wandeling voert de bezoeker doorheen de goedbewaarde stellingen van de batterij Saltzwedel neu (1941), die aanvankelijk moest instaan voor de verdediging van de Oostendse haven en na 1942 ingeschakeld werd in de Atlantikwall.
 

Memoriaal Prins Karel

Memoriaal Prins Karel


Dit Memoriaal wil de herinnering levendig houden aan Prins Karel (1903-1983), Graaf van Vlaanderen. Na de Tweede Wereldoorlog was de Prins gedurende zes jaar Regent van België (1944-1950). Het Memoriaal is gevestigd op de plaats waar hij vanaf 1950 tot aan zijn dood verbleven heeft.
Het Memoriaal is ingericht in een aantal gebouwen die door prins Karel gebruikt werden, waaronder het"Paviljoen van de Prins", een eenvoudige visserswoning uit de negentiende eeuw die door de Prins als woning werd gebruikt, is met de medewerking van de Civiele Lijst van de Koning heringericht.
 
Het originele meubilair van de woonkamer kreeg zijn plaats terug, samen met de vele kunstvoorwerpen en snuisterijen die aan het interieur een eigen karakter verlenen.
 

Archeologische site Walraversijde

Walraversijde


Het middeleeuwse vissersdorp Walraversijde werd vanaf april 1992 opgegraven.
Het bezoek vangt aan met een audiovisuele voorstelling, waarin de historiek van het Domein Raversijde in virtuele realiteit geëvoceerd wordt.
 
Een wandeling doorheen het gereconstrueerde middeleeuwse landschap brengt de bezoeker naar vier vissershuizen: het huis van de rijke reder, de woonst van de vissersweduwe, het huis van de visser en zijn gezin en de visrokerij/bakkerij.
 
Daarna volgt een 'overgangservaring' waarbij men via een vervallen dorpswoning in de werkruimte van de archeoloog belandt en op die wijze naar de 21ste eeuw wordt geflitst. Enkele meters verder bevindt zich de opgravingsite, exact op de plaats waar de vier vissershuizen werden ontdekt.
Het bezoek aan de site wordt afgesloten met een tentoonstelling in het museumgebouw waar de originele voorwerpen in hun context worden geplaatst met behulp van de nieuwste interactieve technieken.