Ridder waakt over Slijpe

Tempeliersdorp

De Tempeliers en Hospitaalridders zijn alomtegenwoordig in Slijpe. Je ziet overal verwijzingen naar deze religieuze ridderorden die vanaf 1137 sterk actief waren in de regio. Het Tempeliersembleem is verwerkt in de straatinrichting en de monumentale muurschilderijen in de Sint-Niklaaskerk van Arno Brys zijn geïnspireerd door de aanwezigheid en de invloed van de Tempeliers en Hospitaalridders op het polderdorp. De Tempelhofstraat en het Groot Tempelhof zijn daar ook sterke getuigen van.

De inwoners van Slijpe hebben de stoere ridder op het rondpunt in Slijpe ondertussen geadopteerd als 'hun' Tempelier, hoewel de uitwerking van het kunstwerk vooral verwijst naar de Hospitaalridders.

Waken over ‘(vakantie)pelgrims’

De orde van de Tempeliers werd opgericht om pelgrims op weg naar het Heilig Land te beschermen. Na de opheffing van de Tempeliers in 1312, namen de Hospitaalridders hun plek in. De blinkende ridder op het rondpunt bewaakt nu vooral vakantiepelgrims op de belangrijkste in- en uitvalsweg van Middelkerke.

Kunst in open ruimte

De 'Tempelier' is de nieuwste aanwinst van het Middelkerkse kunstpatrimonium, waarbij het gemeentebestuur volledig de kaart trekt van esthetisch of historisch verantwoorde kunstwerken. De keuze om de ridder in Slijpe te plaatsen ligt dankzij de lokale historiek voor de hand. Eric Baeyens woont en werkt al jaren in Nieuwpoort en maakt stijlvolle, sprekende assemblagewerken van beeldhouwkunst en verfijnd smeedwerk.